LİNKLER
=> ANA SAYFA
=> İÇİNDEKİLER
=> SATIN ALMA
=> İLETİŞİM
Kimyasal Enstrümantasyonun Temel İlkeleri 
Kitap Kapaği Kitabın amacı, Enstrümental Analiz dersleri kapsamında yer alan ve pek çok analiz laboratuvarında kullanılmakta olan spektroskopik, kromatografik ve elektroanalitik yöntemlere ilişkin cihazların bileşenleri hakkında bilgi vermek, temel ilkeleriyle bağdaştırarak yöntemlerin daha kolay anlaşılmasına yardımcı olmaktır. Bu amaçla basit elektrik devre bileşenlerinden başlanarak, otomatik analiz düzeneklerine kadar, özünde çok geniş kapsamlı olan bu konuların bir kimyacı gözüyle bizce az bilinen kesimlerine açıklık getirilmeye çalışılmıştır. 140 sayfalık bu kitap kapsamında analitik cihazlarda yer alan sinyal üreticiler, dedektörler, sinyal işlemciler ve okuyucular hakkında bilgi verilmekte ve özel örnekler sunulmaktadır.
 

Yazar:
Öğrenci Fiyatı:
Diğer Fiyat:

Prof. Dr. Hüseyin TURAL ve diger
TL
TL
  İÇİNDEKİLER
  1. KİMYASAL ENSTRÜMENTASYONA GİRİŞ 1
1.1. Enstrümental Analiz Yöntemlerinin Sınıflandırılması 1
1.2. Cihazların Ana Bileşenleri 2

2. ELEKTRİK DEVRE BİLEŞENLERİ 5
2.1. Elektrik Akımının Bileşenleri 5
2.2. Elektrik Yasaları 6
2.3. Basit Doğru Akım Devreleri 7
2.4. Doğru Akım Ölçücülerinin Devreye Bağlanması 10
2.5. Alternatif Akım Devreleri 10
2.6. Elektrik Devrelerinde Reaktans 12
2.7. RC Devrelerine Dayalı Filtreler 22
2.8. RC Devrelerinin Pulslü Sinyallere Yanıtı 24
2.9. Rezonans (RCL) Devreleri 25
Özel Bir Uygulama 26
Sorular 29

3. ELEKTRONİK DEVRELER 31
3.1. Elektronik Devrelerin Tanımı 31
3.2. Yarıiletken Diyotlar 34
3.3. Doğrultucular 36
3.4. Voltaj Regülatörleri 37
3.5. Transistörler 38
Özel Bir Uygulama 43
Sorular 45

4. İŞLEMCİ KATLANDIRICILAR 47
4.1. Katlandırma İşlemi 48
4.2. İşlemci Kazandırıcıların Akım, Potansiyel, Direnç ve İletkenlik Okumalarında Kullanımı 51
4.3. Sabit Akım veya Sabit Potansiyel Eldesinde İşlemci Katlandırıcıların Kullanımı 53
4.4. İşlemci Kazandırıcılarla Matematiksel İşlemler 55
Özel Bir Uygulama 57
Sorular 59

5. SAYISAL ELEKTRONİK, MİKROİŞLEMCİLER VE BİLGİSAYARLAR 61
5.1. İkili Sayı Sistemleri 62
5.2. Sayısal Devrenin Temel Bileşenleri 63
5.3. Sayısaldan Analoğa Dönüştürücüler 69
5.4. Analogtan Sayısala Dönüştürücüler 70
5.5. Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar 71
5.6. Bilgisayarlı Cihazların Kullanım Türleri 71
5.7. Bilgisayarın Bileşenleri 72
Özel Bir Uygulama 75
Sorular 77

6. OKUYUCULAR 79
6.1. D'arsonval Metreler (Bobinli Okuyucular) 79
6.2. Ossiloskop (Katot Işınları Tüpü) 80
6.3. Yazıcılar 81
6.4. Altasayısal Okuyucular 82
Özel Bir Uygulama 84

7. SİNYAL VE GÜRÜLTÜ 87
7.1. Gürültü Kaynakları 87
7.2. S/N Oranının İyileştirilmesi 89

8. IŞIN KAYNAKLARI 95
8.1. Sürekli Yayım Yapan Kaynaklar 96
8.1.1. Hidrojen Ve Deuteryum Lambaları 96
8.1.2. Tungsten Flamanlı Lambalar 97
8.1.3. Ksenon Ark Lambası 98
8.1.4. Nernst Kaynağı 98
8.1.5. Globar Kaynak 98
8.1.6. Tel Kaynaklar 98
8.2. Çizgi Işınım Yapan Kaynaklar 98
8.2.1. Oyuk Katot Lambası 98
8.2.2. Elektrotsuz Boşalım Lambaları 100
8.2.3. X-lşınları Tüpü 100
8.2.4. Laserler 101

9. DEDEKTÖRLER 107
9.1. Foton Sayıcı Dedektörler 108
9.1.1. Gaz Odacığı Dedektörleri 108
9.1.2. Sintiiasyon Sayıcıları 110
9.1.3. Yarıiletken Sayıcılar 110
9.2. Fotoelektron Dedektörleri 111
9.2.1. Fotovoltaik Pil 111
9.2.2. Vakum Fototüpleri 112
9.2.3. Fotokatlandırıcı Tüpler 113
9.3. Fotoiletken Dedektörler 114
9.3.1. Yarıiletken Dedektörler 114
9.3.2. Silisyum Diyot Dedektörleri 114
9.4. Isıl Dedektörler 115
9.4.1. Termoçiftler 115
9.4.2. Termistörler-Bolometreler 115
9.4.3. Katharometre 115
9.5. Diğer Dedektörler 116
9.5.1. Piroelektrik Dedektör 116
9.5.2. Alev İyonlaşma Dedektörü (FID) 117
9.5.3. Termoiyonik Dedektör 117
9.5.4. Elektron Yakalama Dedektörü 117
9.6. Çok kanallı Dedektörler 118
9.6.1. Fotodiyot Dizi (Diod array) 118
9.6.2. Vidikonlar 119
9.6.3. Yük Aktarmalı Çok Kanallı Dedektörler 120

10. OTOMATİK ANALİZ DÜZENEKLERİ 123
10.1. Flow Injection Analizi (FIA) 124
10.1.1. FIA Sistemlerinin Bileşenleri 125
10.1.2. Pompa Sistemleri 126
10.1.3. Enjeksiyon Vanaları 127
10.1.4. İletim Kolonları Ve Karışma Reaktörleri 129
10.1.5. FlA'de Kullanılan Dedektörler 129
10.1.6. FlA'de Ayırma Tekniklerinin Kullanımı 131
10.1.7. FlA'nin Çalışma İlkesi 133
10.2. Kesikli Otomatik Sistemler 134

KAYNAKÇA 137
DİZİN 139