LİNKLER
=> ANA SAYFA
=> İÇİNDEKİLER
=> SATIN ALMA
=> İLETİŞİM
Yapı Makineleri (Seçimi Ve Verim Hesaplaları )
Kitap Kapaği Orhan YÜKSEL, 321 + XXVII s. Yapı İşlerinde kullanılan pompalar, kompresörler, kaldırma ve iletme makineleri, kazma-yükleme ve sıkıştırma makineleri, delme ve çakma makineleri, taş kırma, eleme ve yıkama makineleri, beton tesisleri, bitümlü karışım tesisleri ile ilgili makinelerin türleri, çalışma prensipleri, karakteristik özelliklerin verim hesapları ve seçimi ile ilgili İnşaat Mühendislerine yönelik olmak üzere gerekli bilgiler verilmektedir. Konuyla ilgili yeterli miktarda şekil, fotoğraf ve örnekler ilgili bölümlerde yer almaktadır.
 

Yazar:
Öğrenci Fiyatı:
Diğer Fiyat:

Prof.Orhan YÜKSEL
TL
TL
  İÇİNDEKİLER
  ÖNSÖZ 111
TABLOLAR DİZİNİ XI
ŞEKİLLER DİZİNİ XV
RESİMLER DİZİNİ XXIII
ÖRNEKLER DİZİNİ XXV
KISALTMALAR DİZİNİ XXVII
GİRİŞ 1

1. MAKİNE BİLGİSİ VE MAKİNE ELEMANLARI 5
1.1 Makine Elemanları 5
1.1.1 Bağlama Elemanları 5
1.1.2 Döndürme Elemanları 8
1.2 Kuvvet Makineleri 23
1.2.1 Benzin motorları 23
1.2.2 Dizel motorları 27

2. POMPALAR VE KOMPRESÖRLER 31
2.1 Pompalar 31
2.1.1 Hacimsal pompalar 31
2.1.2 Santrifüj pompalar 38
2.1.3 Pompa seçimi 40
2.2 Kompresörler 44
2.2.1 Pistonlu kompresörler 44
2.2.2 Rotatif kompresörler 45
2.2.3 Sonsuz vidalı kompresörler 45

3. KALDIRMA VE İLETME MAKİNELERİ 49
3.1 Kaldırma Makineleri 49
3.1.1 Kaldırma makinelerinin elemanları 49
3.1.2 Kaldırma makineleri 55
3.2 İletme Tesisleri 63
3.2.1 Bantlı ileticiler 63
3.2.2 Helezonlu ileticiler 65
3.2.3 Elevatörler 66
3.2.4 Pünomatik ileticiler 67
3.2.5 Kesintili çalışan ileticiler 68

4. KAZMA, YÜKLEME VE SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ 75
4.1 Makine Seçim ve Verim Hesaplarında Ortak Konular 75
Verimlilik katsayısı 75
Makinelerin kapasiteleri 78
Yükleme süreleri 79
Yüklü gidiş süreleri 80
Çekme kuvveti
Boşaltma süresi 83
Boş dönüş süresi 83
Ek: Uygun hızın üretici katalog bilgilerine göre belirlenmesi 84
4.2 Üniversal Ekskavatörler 85
4.2.1 Kaşıklı ekskavatörler 90
4.2.2 Draglin kovalı ekskavatörler 98
4.2.3 Çeneli ekskavatörler 106
4.2.4 Ters kaşıklı ekskavatörler 109
4.3 Kablolu Ekskavatörler 111
4.3.1 Sarkık kablolu ekskavatörler 111
4.3.2 Asma kablolu ekskavatörler 112
4.4 Godeli Ekskavatörler 114
4.4.1 Gode zincirli ekskavatörler 114
4.4.2 Gode çarklı ekskavatörler 116
4.5 Yürürken Kazan Ekskavatörler 120
4.5.1 Dozerler 120
4.5.2 Skreyperler 126
4.5.3 Greyderler 133
4.6 Yükleme Makineleri 138
4.7 Zemin Gevşetme Makineleri 144
4.8 Zemin Sıkıştırma Makineleri 148
4.8.1 Silindirler 151
4.8.2 Tokmaklar 160
4.8.3 Vibratörler 162

5. DELME VE ÇAKMA MAKİNELERİ
5.1 Delme Makineleri
5.1.1 Deleçler
5.1.2 Sondaj makineleri
5.1.3 Tünel açma makineleri
5.2 Çakma Makineleri (Şahmerdanlar)
5.2.1 Serbest düşmeli şahmerdanlar
5.2.2 Tek etkili şahmerdanlar
5.2.3 Çift etkili şahmerdanlar
5.2.4 Diferansiyel etkili şahmerdanlar
5.2.5 Dizel şahmerdanlar
5.2.6 Vibratörlü şahmerdanlar
5.2.7 Kullanıldığı yerler ve özellikleri
5.2.8 Kazık taşıma gücünün bulunması

6. TAŞ KIRMA, ELEME VE YIKAMA MAKİNELERİ 197
6.1 Taş Kırma Makineleri 197
6.1.1 Çeneli kırma makineleri 198
6.1.2 Silindirli kırma makineleri 204
6.1.3 Konik kırma makineleri 208
6.1.4 Çekiçli kırma makineleri 211
6.1.5 Tamburlu kırma makineleri 213
6.2 Kırıcıların Beslenmesi 218
6.3 Eleme Makineleri 221
6.3.1 Tamburlu eleme makineleri 223
6.3.2 Sarsıntılı eleme makineleri 225
6.4 Yıkama Makineleri 231
6.4.1 Tamburlu yıkama makineleri 231
6.4.2 Tekneli yıkama makineleri 232
6.4.3 İnce kum ayırma makineleri 235
6.5 Taş Kırma, Eleme ve Yıkama Tesisleri 235

7. BETON TESİSLERİ 239
7.1 Betonun Hazırlanması 239
7.1.1 ölçme düzenekleri 239
7.1.2 Karıştırıcılar 242
7.1.3 Beton hazırlama tesisleri 247
7.2 Betonun İletilmesi 252
7.2.1 Beton taşıtları 252
7.2.2 Beton pompaları 253
7.3 Betonun Sıkıştırılması
7.3.1 Daldırma tipi vibratör 259
7.3.2 Yüzey vibratörü 260
7.3.3 Masa vibratörü 260
7.3.4 Kalıp vibratörü 261
7.3.5 Vakum tesisleri 262
7.3.6 Santrifüj tesisleri 263
7.4 Betonun Kürü, Soğukta - Sıcakta Beton Hazırlanması 264
7.4.1 Betonun kürü 264
7.4.2 Soğukta beton hazırlanması
7.4.3 Sıcak koşullarda beton hazırlanması 265
7.5 Özel Beton Tesisleri 266
7.5.1 Torkret betonu tesisleri 266
7.5.2 Kolkret betonu tesisleri 267
7.5.3 Enjeksiyon tesisleri
7.6 Demir Hazırlama Makineleri

8. BİTÜMLÜ KARIŞIM TESİSLERİ 277
8.1 Bitümlü Karışımın Hazırlanması ve İletilmesi 277
8.2 Yerleştirme Tesisleri
8.3 Kaplama ondülelerinin düzeltilmesi 283

9. MALİYET HESAPLARI 285

EKLER 293
Ek 1: Yapı Makinelerinde Amortisman 293
Üniversal ekskavatörlerin kullanım süreleri 293
Amortismanla ilgili yargı kararları 294
Ek 2: Birim Dönüşüm Katsayıları 296
Ek 3: Makine Rayiçleri 297
YARARLANILAN KAYNAKLAR 299

SÖZLÜK 303
DİZİN 313