LİNKLER
=> ANA SAYFA
=> İÇİNDEKİLER
=> SATIN ALMA
=> İLETİŞİM
Yapı Malzeme Bilgisi
Kitap Kapaği Yapı Malzeme Bilgisi, başta ziraat fakültesi olmak üzere tarımsal altyapı hizmetleriyle ilgili disiplinlerin de yararlanabileceği şekilde, 50 kaynaktan yararlanılarak hazırlanmış bir ders kitabı olup, 316 sayfadır. Bu ders kitabı; malzemenin ve yapı malzemesinin tanım ve sınıflandırılmasının yapıldığı “Giriş”, başlıca malzeme özelliklerinin tanıtıldığı “Malzemenin Genel Özellikleri” ve tarımsal altyapı hizmetlerinde yaygın kullanılan her bir yapı malzemesinin elde ediliş ve üretim yöntemlerinin, malzeme özelliklerinin ve yapılarda kullanım biçimlerinin incelendiği “Yapı Malzemesi” olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Kitapta, 84 şekil ve 72 çizelgeye yer verilmiştir. Ayrıca, yapı malzemesine ilişkin standartları, bazı projeleme ölçütlerini ve malzeme özelliklerini içeren beş ek çizelge ile bir “Dizin” eklenmiştir.
 

Yazar:
Öğrenci Fiyatı:
Diğer Fiyat:

Prof.Dr. Altan ŞAHİN
6.50 TL
7.50 TL
  İÇİNDEKİLER
  ÖNSÖZ ix
1. BÖLÜM
1.GİRİŞ 1

2. BÖLÜM
2. MALZEMENİN GENEL ÖZELLİKLERİ 7
2.1. Mekanik Özellikler 7
2.1.1. Gerilmeler ve Şekil Değiştirme Durumları 8
2.1.1.1. Gerilme ve Emniyet Katsayısı 8
2.1.1.2. Gerilme-Şekil Değiştirme İlişkileri 11
2.1.2. Sertlik 16
2.1.2.1. Malzeme Yüzeyini Sert Bir Cisimle Çizerek Sertlik ölçme Deneyleri 17
2.1.2.2. Sert Bir Bilyayı Malzeme Üzerine Düşürmek ve Sıçratmak Şeklinde Sertlik Ölçme Deneyleri 17
Shore Sclerescobu Deneyi 17
Beton Çekici Deneyi 18
2.1.2.3 Malzemeye Sert Bir Cismi Kuvvet Altında Batırarak Yapılan Sertlik Deneyleri 19
Brinell Sertlik Deneyi 19
Wickers Sertlik Deneyi 23
Rockwell Sertlik Deneyi 24
2.1.3. Darbeye Dayanıklılık 25
2.1.3.1. Charpy Darbe Deneyi 28
2.1.3.2. izod Darbe Deneyi 29
2.1.4. Aşınmaya Dayanıklılık 29
2.1.5. Sünme 32
2.1.6. Yorulma 34
2.1.7. işlenebilme 34
2.2. Fiziksel Özellikler 38
2.2.1. Birim Ağırlık, Yoğunluk, Özgül Ağırlık 38
2.2.2. Porozite ve Kompasite 41
2.2.3. Su Emme ve Doyma Derecesi 42
2.2.4. Su Geçirimliliği ve Kapilarite 43
2.3. Kimyasal Özellikler 46
2.3.1. Atom Bağları 47
2.3.2. Atomların Dizilişleri 49
2.4. Termik Özellikler 51
2.4.1. Isı Genleşmesi 53
2.4.2. Isı İletkenliği 55
2.5. Akustik Özellikler 60
2.5.1. Sesin Malzeme Tarafından Emilmesi 61
2.5.2. Sesin Malzeme İçinde İletilmesi 62

3. BÖLÜM
3. YAPI MALZEMESİ 63
3.1. Metaller 63
3.1.1. Demirli Metaller ve Alaşımları 64
3.1.1.1. Demir 64
Pik Demir 65
Dökme Demir 65
3.1.1.2. Çelik 66
Çelik Üretimi 66
Çelik Alaşım Elementleri 68
Çeliğe Uygulanan İşlemler 68
Çeliğin Sınıflandırılması 74
Yapılarda Kullanılan Çelik Malzeme 75
3.1.2 Demirden Başka (Demirsiz) Metaller ve Alaşımları 89
3.1.2.1. Alüminyum ve Alaşımları 90
3.1.2.2. Bakır ve Alaşımları 91
3.1.2.3. Diğer Demirsiz Metaller 92
3.2. Doğal Taşlar 94
3.2.1. Doğal Taş Çeşitleri 94
3.2.1.1. Oluşum Şekillerine Göre Taşlar 94
Magmatik (Volkanik veya Püskürük) Taşlar 94
Sedimanter (Tortul) Taşlar 96
Metamorfik (Başkalaşım) Taşları 96
3.2.1.2. Elde Edilişlerine Göre Taşlar 97
Toplama Taşlar 97
Ocak Taşları 97
3.2.1.3. işleniş Şekillerine Göre Taşlar 98
Moloz Taşlar 98
Kaba Yonu Taş 98
İnce Yonu Taş 100
Kesme Taş 100
3.2.1.4. Kullanım Durumlarına Göre Taşlar 100
Yapı Taşları 101
Kaplama Taşları 101
Doğal Parke Taşları 101
3.2.2. Doğal Taşlarda Aranan özellikler 102
3.3. Toprak 105
3.3.1. Kerpiç 109
3.3.1.1. Kerpiç Üretimi ve Çeşitleri 109
3.3.1.2. Kerpiçin özellikleri 113
3.3.2. Toprak Betonu 111
3.3.2.1. Toprak Betonun Üretimi ve Çeşitleri 113
3.3.2.2. Toprak Beton özellikleri 113
3.3.3. Boşluklu Seramik Malzeme 113
3.3.3.1. Tuğla 114
Tuğla Üretimi 114
Tuğla Çeşitleri 116
Tuğla özellikleri 124
3.3.3.2. Kiremit 126
Kiremit Üretimi ve Çeşitleri 127
Kiremitin Özellikleri 129
3.3.4. Boşluksuz Seramik Malzeme 130
3.3.4.1. Döşemede Kullanılan Seramik Malzeme 131
3.3.4.2. Duvarda Kullanılan Seramik Malzeme 132
3.3.4.3. Seramik Sıhhi Tesisat Malzemesi 133
3.4. Ahşap 134
3.4.1. Ahşap Malzemenin Yapısı 135
3.4.1.1. Ağacın Yapısı 135
Ağacın Kimyasal Yapısı 135
Ağacın Fiziksel Yapısı 136
3.4.1.2. Ağaç Kusurları 138
Doğal Kusurlar 138
Üretim Kusurları 140
3.4.1.3. Ağaç Çeşitleri ve Kullanım Alanları 140
3.4.2. Ahşap Malzemenin Elde Edilmesi 143
3.4.2.1. Ağacın Kesilmesi 144
3.4.2.2. Ağacın Mekanik işlenmesi 144
3.4.3. Ahşap Malzeme Çeşitleri ve Kullanım Alanları 146
3.4.3.1. Yapı Keresteleri 146
3.4.3.2. Ahşap Levhalar 148
Kaplamalar 148
Odun Lifi Levhalar 149
Yonga levhalar 149
Suntalam 149
Laminant tahtalar 150
Kontratablalar 150
Kontraplaklar 151
3 4 4 Ahşap Malzemenin Kurutulması 153
3.4.4.1. Ahşap Malzeme-Su İlişkileri 153
3.4.4.2. Doğal Kurutma 157
3.4.4.3. Yapay Kurutma 160
3.4.5. Ahşap Malzemenin Korunması 164
3.4.5.1. iklimsel Yıpranmaya Karşı Koruma 164
3.4.5.2. Zararlılara Karşı Koruma 165
3.4.6. Ahşap Malzemenin özellikleri 167
3.5. Agregalar 174
3.5.1. Agregaların Çeşitleri ve Üretimi 174
3.5.2. Agregaların Yapısı ve Etkileşimleri 176
3.5.3. Agregaların özellikleri 178
3.5.3.1. Fiziksel Özellikler 178
Porozite ve Su İlişkisi 178
Birim Ağırlık, Yoğunluk ve KompasÜe 182
Donmaya Karşı Dayanıklılık 184
3.5.3.2. Mekanik özellikler 184
Basınç Dayanımı 184
Aşınma Dayanımı 185
Çarpma Dayanımı 185
3.5.4. Agregaların Granülometri Bileşiminin Belirlenmesi 185
3.5.4.1. Granülometri Bileşimi 185
3.5.4.2. Granülometri Deneyi 186
3.5.4.3. Granülometri Eğrileri 190
3.5.5. Agregalarda Yabancı Maddelerin Belirlenmesi 191
3.5.5.1. Organik Madde Miktarının Belirlenmesi 193
3.5.5.2. Kil-Mil Miktarının Belirlenmesi 194
3.6. Bağlayıcılar 195
3.6.1. Alçı 196
3.6.1.1. Alçı Çeşitleri ve Üretimi 196
3.6.1.2. Alçının özellikleri 198
3.6.2. Kireç 200
3.6.2.1. Kireç Çeşitleri ve Üretimi 200
3.6.2.2. Kirecin Özellikleri 202
3.6.3. Çimento 203
3.6.3.1. Çimento Üretimi 204
3.6.3.2. Çimento Çeşitleri, özellikleri ve Kullanımı 206
3.7. Harçlar 210
3.7.1. Harç Çeşitleri ve Üretimi 211
3.7.1.1. Bağlayıcı Malzeme Çeşitine Göre Harçlar 211
Kil Harcı .211
Alçı Harcı .211
Kireç Harcı .211
Çimento Harcı 211
Melez (Takviyeli) Harcı 212
Horasan Harcı 212
3.7.1.2. Kullanım Yerlerine Göre Harçlar 213
Duvar Harçları 213
Sıva Harçları 213
Şaplar 213
Özel Harçlar 214
3.7.2. Harçların özellikleri 214
3.8. Beton 217
3.8.1. Beton Çeşitleri 218
3 8.2. Beton Üretimi 220
3.8.2.1. Beton Bileşim Elemanları ve Katkılar 220
3.8.2.2. Betonun Hazırlanması ve Taşınması 223
3.8.2.3. Betonun Dökülmesi ve Yerleştirilmesi 225
3 8.2.4. Beton Kürü ve Kalıp Alma 230
3 8.2.5. Püskürtme Betonun Sulama Kanallarına Uygulanışı 233
3.8.3. Beton özellikleri 235
3.8.3.1. Taze Beton özellikleri 235
Işlenebilme 235
Birim Ağırlık 236
Kompasite 236
Hava Miktarı 239
Rötre 239
3.8.3.2. Sertleşmiş Beton özellikleri 240
Mekanik özellikler 240
Fiziksel özellikler 245
Termik özellikler 246
3.9. Plastikler 248
3.9.1. Plastiklerin Çeşitleri, Üretimi ve Kullanım Alanları 249
3.9.1.1. Plastik Çeşitleri 249
Termoplastikler 249
Termoset Plastikler 250
3.9.1.2. Plastik Üretimi 251
Plastürjide Üretim Aşamaları 251
Plastürjide Şekillendirme Yöntemleri 252
Plastürjide Kullanılan Katkılar 254
3.9.1.3. Plastiklerin Yapılarda Kullanım Yeri ve Şekli 255
Kabuk ve Plak Elemanlar 255
Profil Elemanlar 256
Koruyucu İnce Kaplamalar 256
Yapıştırıcı, Yalıtım ve Katkı Maddeleri 256
örtü ve Dokuma Elemanlar 256
3.9.2. Plastiklerin özellikleri 258
3.10. Koruma ve Yalıtım Malzemesi 260
3.10.1. Koruma Malzemesi 260
3.10.1.1. Camlar 260
Cam Üretimi 260
Cam Çeşitleri, özellikleri ve Kullanımı 261
3.10.1.2. Boyalar ve Badanalar 265
Boya Çeşitleri, özellikleri ve Kullanımı 266
Badana Çeşitleri, özellikleri ve Kullanımı 272
3.10.1.3. Diğer Sıvı Kaplama Malzemesi 275
Vernik ve Cilalar 275
Hazır Sıvalar ve Dış Cephe Kaplamaları 275
3.10.2. Yalıtım Malzemesi 276
3.10.2.1. Ses ve Isı Yalıtım Malzemesi 276
Organik Esaslı Yalıtım Malzemesi 276
İnorganik Esaslı Yalıtım Malzemesi 277
Sentetik Esaslı Yalıtım Malzemesi 278
3.10.2.2. Su-Nem Yalıtım Malzemesi 278
Yüzeysel Islanma ve Su Emme Olaylarının Etkili Olduğu Durumlarda Yalıtım Malzemesi
Uygulaması 276
Basınçlı Su ve Kapilaıite Olaylarının Etkili Olduğu Durumlarda Yalıtım Malzemesi
Uygulaması 280
Hava Nemi ve Hidrotermik Olaylarının Etkili Olduğu Durumlarda Yalıtım Malzemesi Uygulaması 285

DİZİN 287
KAYNAKLAR 291

EKLER 295