LİNKLER
=> ANA SAYFA
=> İÇİNDEKİLER
=> SATIN ALMA
=> İLETİŞİM
Su Ürünleri Dergisi C.26 Sayı 3
Kitap Kapaği
 

Yazar:
Öğrenci Fiyatı:
Diğer Fiyat:

Prof.Dr.Ahmet Kocataş
5.00 TL
6.00 TL
  İÇİNDEKİLER
  Su Ürünleri Dergisi
İÇİNDEKİLER
Akçalı I., F. Küçüksezgin, Ege Denizi Kıyılarında Görülen Kahverengi Alg Cystoseira sp.'de Ağır Metal Birikimi. 159-163
Yıldırım Ş., D. Çoban, H. 0. Kamacı, C. Süzer, Ş. Saka, K. Frat Snant (Dertex dente L1758) Larvalannın Kültür Koşuitannda Yüzgeç Gelşimlen. 165-170
Minareci 0., E. Minareci, M. Öztürk, Karaçay'da (Manisa) Deterjan, Foslat Ve Bor Kirliliğinin Araştırılması. 171-177
Ta? E. Ç„ Z. Ergen, U. Sunlu, 2002-2004 Yılları Arasında Homa Lagününden (İzmir Körfezi) Toplanan Hediste diversicoloı' da ve Yaşadığı 179-185
Sedimentte Ağır Metal Düzeylerinin (Cd, Cu, Zn, Ft>, Cr. Fe) Araştırılması.
Ergene S., C. Aymak, A. H. Uçar, Y. Kaçar, 2005 Üreme Sezonunda Alata Kumsalı'na (Mersin) Yuva Yapan Chekmia mydas ve Caretta caretta 187-196
Populasyonlarının Araştırılması. Yıldız N., H. Saygı, A. Kop, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Mezun Profili.
197-201 203-209
Sever T. M, Ege Denizi Pelajik Kopepod Faunası ve Yaygın Türlenn Dağılımları.
Araştırım Notu
Özütemiz Ş„ M. Kaya, 0. Özaydın, Sığacık Körfezi nde (Ege Denizi) Bulunan iki Tür Köpekbalığının [Ga/eus melastomus Rafinesque, 1810 ve 211-217
Squalus blainvillei (Risso, 1826)] Boy-Ağırfık İlişkisi Ve Beslenme Özellikleri Üzenne Bir Ön Çalışma.
Ceyhan T„ 0. Akyol, M. Erdem, Gökova Körfezi (Ege Denizi) Kandes Balıkçılığı. 219-224
Gamsız K„ B. Karahan, İki Farklı Bireysel Etiketleme Tekniğinin Levrek Anaçlarında Kullanımı, Yaşama Oranı Üzerine Etkisi Ve Etkinliğinin Tespiti. 225-228
Derleme
Ekici H., E. Yarsan, Akuakültür Canlılarında Zehirli Etki Oluşturabilecek Maddeler.
Perçin F„ K. Fırat Ş. Saka, Mavi Yüzgeçli Orkinosların (Thunnus thynnus L.. 1758) Avcılığı ve Kafes Tesislerine Transferinde Karşılaşılan Sorunlar.
229-233 235-240