Tezler

    1.Ege Üniversitesi tezlerine nasıl ulaşabilirim?

Basılı tezlere kütüphanede 1. Katta bulunan danışma kaynakları biriminden ulaşabilirsiniz. Genellikle 2001 yılından sonraki tezler hem basılı hem elektronik ortamda bulunmaktadır ve bunlardan yazar izni bulunanların elektronik versiyonlarına internet üzerinden erişilebilmektedir. Web sayfasından “Katalog” taraması yapıp aradığınız tezi bulduktan sonra çıkan sonuçta fulltext linki varsa teze tam metin olarak erişebilirsiniz. Bu durum yazarın iznine bağlıdır.

    2.Tezleri Ödünç alabilir miyim?

Tezler ödünç verilmemektedir. Yalnızca kütüphane içerisinde saatlik kullanılabilir, bazı tezlerin tamamını bazılarının da bir bölümünü fotokopi çektirebilirsiniz.

     3.Diğer Üniversitedeki tezlere nasıl ulaşabilirim?

Üniversitemiz dışında yapılmış ve yazarı tarafından erişimine izin verilen tezlere YÖK Ulusal Tez Merkezi web sayfasından https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ erişebilirsiniz. Yazarı tarafından erişimi kısıtlanmış tezler dışındaki “Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.” ibaresi ile karşılaştığınız tezleri kütüphanemizden TÜBESS aracılığıyla talep edebilirsiniz. Yazarı tarafından belirli bir tarihe kadar kullanımı kısıtlanmış tezler talep edilememektedir. TÜBESS hakkında bilgi almak için kütüphanede bulunan “Kütüphaneler arası ödünç verme birimi”nden bilgi alabilirsiniz.

    4.Uluslararası üniversitelerde yapılmış tezlere nasıl ulaşabilirim?

ProQuest firması tarafından üretilen ve kütüphanemizin de abonelik yaptığı veritabanlarından bir tanesi olan “Proquest Dissertations & Theses” veritabanından uluslararası üniversitelerde 1997 yılından itibaren yapılmış tezlerin tam metinlerine erişilebilir. http://search.proquest.com/pqdtglobal/index?accountid=10699