Rezerv Kaynaklar/Öğretim Materyalleri

    1.Rezerv kitaplar nedir ve bunları nasıl kullanabilirim?

Ege Üniversitesine bağlı kuruluşlardan ve öğretim elemanlarından gelen talep üzerine ve/veya kütüphane yönetiminin kararı ile tespit edilen yayınlar Öğretim Materyali Bölümüne (Rezerv) konur.

    2.Rezerv Bölümü’ndeki yayınları ödünç alabilir miyim?

Bu durumdaki yayınlar, öğretim materyali kullanım koşullarını belirleyen öğretim üyesinin isteği doğrultusunda ödünç verilir.