Çerez Örnek
canlı destek

Free E-Publications

Ankara Üniversitesi Açık Arşiv Veritabanı:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atatürk Üniversitesi Açık Arşiv Veritabanı:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Açık Arşiv Veritabanı:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

istanbul Teknik Üniversitesi Açık Arşiv Veritabanı:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahçeşehir Üniversitesi Açık Arşiv Veritabanı:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gazi Üniversitesi Açık Arşiv Veritabanı:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Özyeğin Üniversitesi Açık Arşiv Veritabanı:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sabancı Üniversitesi Açık Arşiv Veritabanı:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TED Ankara Koleji Açık Arşiv Veritabanı:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Süleyman Demirel Üniversitesi Açık Arşiv Veritabanı:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IAEA (International Atomic Energy Agency) Books

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

arXiv.org : Konu: Fizik, Matematik, Bilgisayar, Doğrusal olmayan bilimler (Nonlinear Sciences), Nicel Biyoloji (Quantitative Biology). Yayın türü: Araştırma dokümanları.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Citeseer: Citeseer bir bilimsel literatür sayısal kütüphanesi ve arama motorudur. Bilişim alanındaki literatürü temel almaktadır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOAJ: DOAJ (Directory of Open Access Journals), tam metin olarak erişilebilen ve ücretli abonelik gerektirmeyen 670'ten fazla çevrimiçi derginin konularına göre ayrılmış olarak listelendiği bir dizin hizmetidir. Dergilerin konuları çesitli mühendislik disiplinlerinden sosyal bilimlere, tıptan iiletmeye, vb. birçok disiplini kapsar.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Books Google : Google,belirli kütüphaneler aracılığıyla ve Google Kitapları Kütüphane Projesi ile hizmete sunduğu kitap ve dergilerden oluşmaktadır.. Telif sorunu olmayan kitaplara tümüyle, diğerlerine ise kısmen erişim sağlamaktadır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Google Scholar: Akademik literatüre basit ve geniş kapsamlı bir şekilde erişime olanak sağlar. Akademik yayıncıların, profesyonel örgütlerin, ön bası bilgi depoları, üniversiteler ve diğer akademik organizasyonlardan hakemli yayınları, tezleri, kitapları ve özetleri kullanıcılarına sunar. Google'nin amacı üretilmiş olan bilgiye herhangi bir sınır olmaksızın erişmek ve sağlıklı bir biçimde kullanılmasını sağlamaktır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ege Üniversitesi

EGE UNIVERSITY