Çerez Örnek

Wiley

WILEY Dergilerinde Makale İşlem Bedeli Ödemeden Açık Erişim Yayın Yapabilirsiniz

Üniversitemiz, TUBİTAK-ULAKBİM, EKUAL üyeliği kapsamında, Üniversitemizin erişimine sunulan Wiley Yayınevine ait Dergiler ile Oku ve Yayımla (Read andPublish) anlaşması yapılmıştır.


Ulusal düzeydeki ilk “Oku ve Yayımla” anlaşması olan, söz konusu Wiley Açık Erişim (AE) Anlaşması kapsamında, Türkiye’deki bütün üniversiteler, Wiley yayınevinin yaklaşık 1367 e-dergisine
erişim sağlamaya devam edecektir. Bununla birlikte, EKUAL Üyesi kurumların yazarlarının, Web of Science (WOS)’da yer alan, Q1ve Q2 Grubu Wiley Hibrit ve Wiley Gold Dergilerinde (Hindawi hariç)
“Research Article”, “Review Article”, “Data Article” ve “Rapid Publicaition” türündeki yayınları AE desteği kapsamında olacaktır. EKUAL Üyesi Kurum araştırmacı tarafından, Anlaşma kapsamında yer alan
Wiley dergilerine gönderilmiş ve kabul edilmiş yayınları, yazarın istemesi halinde, Makale İşlem Ücreti (APC) ödenmeden, “Açık Erişim” olarak yayımlanması mümkün olacaktır.

Önemli Hususlar:


1) Söz konusu anlaşma kapsamında "yıllık AE makale yayımlama kotası" bulunmaktadır. Son beş yıllık verilere bakıldığında, anlaşma kapsamındaki AE makale kotalarının, TUBİTAK-ULAKBİM, EKUAL
üyeleri tarafından gönderilen TR adresli Wiley yayınlarının yarıdan fazlasını karşılayacağı öngörülmektedir.

2) Yıllık AE makale yayımlama kotasının bitmesi durumunda, ilgili yayının yazarı, makalesini AE olarak yayımlatmak isterse APC ücretini kendisinin ya da fon sağlayıcı kurumunun ödemesi gerekmektedir.

3) Anlaşma şartlarına göre kurumlar için bir “AE makale kota tahsisi” yapılmayacaktır. Söz konusu dergilerde makalesi kabul edilen yazarın yayını, yazarın istemesi halinde, “ilk gelen sıraya girer” kuralına
uygun olarak sıraya girecek ve hali hazırda kotada AE makale yayımlatma hakkı bulunması durumunda, makalenin AE yayımlanması için ULAKBİM tarafından onay verilecektir.

4) AE desteği verilecek yayınlarla ilgili olarak; hibrit dergilerdeki yayınların 01 Ocak 2023 ve sonrası kabul edilmiş olması yeterlidir, altın açık erişim dergilerde ise 01 Ocak 2023 ve sonrasında gönderilmiş ve
kabul edilmiş olmalıdır.

5) Ek’te bulunan dergi grubu ve yayın türünde olan ve kotada AE makale yayımlatma hakkı olması halinde AE desteği sağlanacak yayının, yazarlarından birinin EKUAL Üyesi kurum çalışanı olması ve
yayındaki ismi altında üye kurum adının geçmesi yeterlidir.

6) Kurumumuzdaki araştırmacılar, makalelerini ekli listede yer alan Wiley yayınevine ait dergilerler de AE olarak yayımlatmak istemeleri durumunda, Wiley’e makale başvurusu yaparken, başvuru formlarına
kurumsal @ege.edu.tr uzantılı e-postalarını kaydetmeleri AE onay süreçlerinin sorunsuz işlemesi açısında önemlidir.

7) Makalenizin açık erişim yayınlanmasıyla ilgili bir sorun yaşamanız durumunda bizimle ahmet.balci@ege.edu.tr - leman.kozakci@ege.edu.tr iletişime geçebilirsiniz.

 

Erişime açık dergi listesi için tıklayınız.

Açık Erişim için fonlaması yapılan dergi listesi için tıklayınız.

Açık Erişim Anlaşması hakkında hatırlatma ve bilgilendirme notları için tıklayınız.


Yazar İş Akış Kılavuzu için tıklayınız.

 

Wiley AE Makale Yayımlama Anlaşması:

Ortaklık Politikası ve Ödeme Bilgileri
Yazar Webinarları
Açık Erişim Makale Yayınlama Yazar İş Akışı

 

Ayrıca:

Wiley Uzaktan Erişim Adımları
Açık Erişim Makale Yayımlama

 

Wiley AE Makale Yayımlama Video Eğitim:

AE Makale Yayımlama [TR]

AE Makale Yayımlama [ENG]


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ