EGE ÜNİVERSİTESİ

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Esaslar

Ege Üniversitesi Kütüphane Hizmetlerinden Yararlanma Esasları

Bağış Esasları

Materyal Ayıklama Esasları

Materyal Sağlama Esasları