Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı


 

  Academic OneFile (Gale)

 • Hakkında
  • Gale’in önde gelen periyodik kaynağı Gale Academic OneFile, BBC Worldwide Learning’den videolar ve CNN’den binlerce podcast ve transkript de dahil olmak üzere 17.000’in üzerinde bilimsel dergiden ve diğer yetkili kaynaklardan milyonlarc
 • Academic Search Ultimate (EBSCOHOST)

 • Hakkında
  • Dünyanın en kapsamlı çok disiplinli veri tabanı olan Academic Search Ultimate, sosyal ve beşeri bilimlerde olduğu kadar bilim, teknoloji, mühendislik ve daha birçok alanda en değerli hakemli tam metin dergileri içeren lider veri tabanıdı
 • Access Engineering

 • Hakkında
  • McGraw Hill Yayınevi tarafından kullanıcısına mühendislik konularındaki referans kaynakları dinamik bir platformda sunmaktadır. Veri tabanı en güvenilir kaynaklara hızlı bir şekilde ulaşmanızı sağlar. Kitap koleksiyonu büyümekte, sürekli güncel tutulmakta, interaktif tablo ve grafiklerle desteklenmektedir.
 • Access Pharmacy 

 • Hakkında
  • McGRAW HILL yayınevinin Eczacılık alanında geliştirdiği ve ABD’de eczacılık eğitimi / board sınavı (NAPLEX) en çok kullanılan veritabanıdır. Düzenli olarak güncellenen, eczacılık eğitiminin değişen taleplerini karşılamak üzere tasarlanmış çevrimiçi kaynaktır. AccessPharmacy, kullanıcılara önde gelen eczacılık referanslarını keşfetmeye, müfredat konularını taramaya, ilaçları ve takviyeleri araştırmaya ve kullanıcılara eczacılık ile ilgili en son haberler ile bilgilerini güncel tutmalarına olanak tanır. Görsel vakalar ve vaka çalışmaları ile öğrencilerin karar verme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur.
 • Advanced Techenologies&Aerospace Database (Proquest Central) 

 • Hakkında
  • İleri teknoloji literatürünün geniş kapsamını sunar. İşlenen konular arasında havacılık, astronomi, iletişim, bilgisayar ve bilgi teknolojisi, elektronik, lazerler, katı hal malzemeleri ve cihazları, uzay bilimleri ve telekomünikasyon bulunmaktadır.
 • Agriculture (Gale OneFile) 

 • Hakkında
  • Tarım ve tarım ile ilgili alanları kapsayan dergilere erişim sağlar. Araştırmacılar, sanayiyi tarimi ve çiftçiliğin pratik yönleriyle bahçecilik alanındaki en son bilimsel araştırmalara erisebilir.
 • Agriculture& Environmental Science Database (Proquest Central) 

 • Hakkında
  • Tarımsal araştırmalar ve müttefik disiplinler için eşsiz bir içerik sunmaktadır. İçerik, mühendislik, biyoteknoloji, bakteriyoloji, atmosfer bilimi, ekoloji ve biyoloji gibi disiplinlerdeki çeşitli uzmanlık alanlarından seçilmiştir.
 • Alexander Street: Youth and Popular Culture Online (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • Youth and Popular Culture Online, genç / gençlik öncesi kitle için orijinal olarak yayınlanan 13 derginin arşiv dosyalarına 250.000 sayfalık benzersiz dijital erişim sağlar. 1940-2020 yıllarını kapsar ve moda, rock and roll, spor, cinsellik ve flört gibi gençlik kültürü tarihindeki bir dizi trend ve konuya ve ayrıca gençliğin medyada tasvirine ışık tutar.
 • American Academy of Pediatrics (AAP)

 • Hakkında
  • American Academy of Pediatrics (AAP) tarafindan yayınlanan Pediatri konusundaki 6 Adet dergiye erişim sağlanmaktadır.
 • American Chemical Society (ACS)

 • Hakkında
  • ACS (Amerikan Kimya Derneği) tarafından yayınlanmakta olan kimya alanında ve ilgili disiplinlerdeki dergilere tam metin elektronik erişim imkanı sunmaktadır. En eskisi 1879 yılı olmak üzere dergilerin arşiv erişimleri mevcuttur.
 • American Institute of Physics (AIP)

 • Hakkında
  • Fizik bilimlerinde yüksek etki değerine (Impact Factor) sahip dergileri ve AIP konferans bildirilerini içermektedir.
 • American Periodicals (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • American Periodicals Series, kolonyal günlerden 20. Yüzyılın başlarına kadar yayınlanan Amerikan dergilerinin sayfalarının dijitalleştirilmiş görüntülerini içerir. İçerikte, Benjamin Franklin'in General Magazine dergisinden Amerika'nın ilk bilimsel dergisi Medical Repository ve Vanity Fair ve Ladies 'Home Journal gibi popüler dergiler; bölgesel ve niş yayınlar; ve The Dial, Puck ve McClure's gibi çığır açan dergileri içermektedir.
 • APA PsycARTICLES

 • Hakkında
  • Psikoloji alanının en önde gelen yayıncısı olan American Psychological Association (APA) tarafından yayımlanan en saygın ve hakemli dergilerdeki makalelere tam metin erişim sağlayan PsycARTICLES veri tabanı, psikoloji ve davranış bilimlerinde hazırlanan en kapsamlı birincil tam metin kaynaktır.
 • Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 (EBSCOHost)

 • Hakkında
  • Bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans kaynağıdır. 1,400'den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makale barındırır.
 • Archives Unbound 

 • Hakkında
  • 2009 yılından bu yana, Archives Unbound programı 230'dan fazla başlık yayınladı. Programın kökleri mikrofilmlerin dijitallestirilmesiyle olmustur. Sosyal bilimler alaninda ciddi araştırma yapan akademisyenlerin birincil kaynaklara erismesini mümkün kılmaktadır.Geniş konu kümeleri şunları içerir: Orta Doğu çalışmaları, Turkiye,  Afrika kökenli Amerikalı çalışmaları, Amerikan Kızılderili çalışmaları, Asya çalışmaları, İngiliz tarihi, Holokost çalışmaları, LGBT çalışmaları, Latin Amerika ve Karayipler çalışmaları, politika Bilimi, dini çalışmalar ve feminizim çalışmaları. Toplam 12 milyon sayfadan oluşan 290.000'den fazla belgeden oluşur. Koleksiyondaki tekil başlıklar 1.200 ila 200.000 sayfa arasında değişmektedir. Önümüzdeki yıl boyunca 1,1 milyondan fazla sayfaya ulaşan 32 yeni koleksiyon eklenecektir.
 • Art and Architecture Archive‎ (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • Art&Architecture Archive, yirminci yüzyılın en önde gelen sanat ve mimarlık dergilerinin çoğunun geriye yönelik olarak dijitalleştirilmiş dosyalarını içeren büyük bir araştırma kaynağıdır. Bir çok önemli tüketici ve ticaret yayınlarının arşivlerine erişim sunan eşsiz bir koleksiyondur. Dergiler, uygulamalı sanatlar, iç tasarım, endüstriyel tasarım ve peyzaj bahçeciliğine kadar birçok alt disiplini kapsamaktadır. Mimarlık Tarihi ve Sanat alanlarındaki öğrenim ve yaratıcı düşünceyi desteklemek amacıyla güzel sanatlardan uygulamalı sanatlara, iç mimarlıktan endüstriyel tasarıma, bahçe düzenlemeden restorasyona kadar birçok konu başlığında geniş bir koleksiyona sahiptir.
 • Arts&Humanities Database (Proquest Central) 

 • Hakkında
  • Etnik çalışmalar, kadın çalışmaları, sosyoloji, kültürel çalışmalar ve daha fazlası dahil olmak üzere ilgili alanlardan tam metin dergilere erişim sağlamaktadır. Bu veri tabanı özellikle görsel ve uygulamalı sanatlarda önemli bir kaynaktır.
 • Association for Computing Machinery (ACM)

 • Hakkında
  • ACM Digital Library veritabanı, bilgisayar, elektrik ve elektronik ile igili dergileri kapsamaktadır.
 • ASTM Digital Library

 • Hakkında
  • Teknoloji geliştirme çalışmalarında otorite bir bilgi kaynağıdır. Kitaplar, teknik ve bilimsel makaleler, dergiler, monograflar ve standartlar dahil olmak üzere kapsamlı bir içeriğe sahiptir.

  Biological Science Database (Proquest Central) 

 • Hakkında
  • Hayvan davranışı, sudaki yaşam ve balıkçılık, biyokimya, ekoloji, bitki bilimi, toksikoloji, viroloji, mikrobiyoloji, immünoloji genetiği, sağlık ve güvenlik bilimi, entomoloji ve endokrinoloji nörolojisi dahil olmak üzere biyolojik bilim alanlarının kapsamlı bir içeriğini sunar. Kaynak ayrıca, ProQuest’in ödüllü arama işlevini ve 30'dan fazla konu uzmanlığı özeti ve alıntı veritabanını kullanarak çapraz arama yapabilme özelliğini getiren MEDLINE®'a erişimi de içeriyor.
 • BioOne

 • Hakkında
  • Biyoloji, ekoloji ve çevre bilimleri konularındaki dergileri kapsayan BioOne; yüksek kalitede ve lider durumunda olan kaynakları bir araya toplayan veritabanıdır.
 • British Periodicals‎ Collections (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • ProQuest British Periodicals, 17. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar yayınlanan yaklaşık 500 İngiliz süreli yayını için aranabilir tam metin sunmaktadır.
 • BSOL Online-British Standard

 • Hakkında
  • Dünya'nin ilk ulusal standart kuruluşu olan BSI’a ait 53 Konu başlığında sunulan BSOL ONLINE veritabanı, 100.000’in üzerinde standart içermektedir. Bu standartlar, bütün endüstri sektörlerine ait disiplinleri içerir.
 • Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982 (EBSCOHost)

 • Hakkında
  • İş ve işletme araştırmaları için değerli bir kaynak olan Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982, 70 yıllık akademik arşivinde akademik ve ticari dergileri indekslemektedir ve içerisinde Industrial Arts Index (1913-1957) veri tabanını da barındırır.
 • Business Source Ultimate (EBSCOHOST)

 • Hakkında
  • İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri için derlenen Business Source Ultimate, alanında dünyanın en kapsamlı tam metin dergi içeriğinin yanı sıra sunduğu birçok farklı doküman türü ile komple bir araştırma aracıdır.Kapsadığı konulardan bazıları: Bankacılık, çalışma ekonomisi, ekonometri, ekonomi, finans, iktisadi gelişme, iktisat vb.

  CAB Abstracts

 • Hakkında
  • Ziraat ve uygulamalı yaşam bilimleri konularını kapsayan en kapsamlı uluslararası veritabanıdır.
 • Cambridge Archive Editions - Cambridge Tarih Arşivi

 • Hakkında
  • Tarihe ışık tutacak, gizli ve özel olarak saklanan tüm devlet arşivleri, bir çok devletler arası yazışma ve istihbarat raporlarının derlendiği bu özel koleksiyon sayesinde tarih ve siyaset bilimi araştırmacıları yepyeni bilgilere ul
 • Cambridge Journals

 • Hakkında
  • Cambridge Üniversitesi tarafından yayınlanan Bilim, Teknoloji, Tıp, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında tam metin dergiler içeren önemli bir veritabanıdır.
 • Career & Technical Education Database (Proquest Central) 

 • Hakkında
  • Mesleki bilgiye yönelik eksiksiz bir bilgi kaynağıdır. Veri tabanı 790 yayın içermekte ve bu yayınların 700’den fazlası tam metin olarak yer almaktadır. Öğrenci ve öğretim görevlileri bilgisayar bilimleri, sağlık, yapı sektörü, mekanik, satış, muhasebe, grafik dizayn, fotoğrafçılık başlıkları altında detaylı mesleki bilgilere erişebilirler.  Kariyer yapmak isteyen ve iş arayanların bilgi ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı ticaret ve endüstri bilgileri sunmaktadır. Endüstri bilgisi, kariyer danışmanlığı ve bir işe giriş için gerekli olan araç ve kaynaklara yönelik çok çeşitli talepleri karşılamaya yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur.
 • Central & Eastern European Academic Source (EBSCOHost) 

 • Hakkında
  • Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanan akademik dergilerin tam metinlerini içeren bu veri tabanı, hem çok disiplinlidir hem de birçok farklı dilde yayını kapsar. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 30’un üzerinde ülkeden 660’a yakın tam metin dergiden oluşan bir koleksiyon sunar. İçerdiği konulardan bazıları: Edebiyat, fen bilimleri, hukuk, iş ve ekonomi, kütüphane ve bilgi bilimleri, mühendislik, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, tıp ve sağlık bilimleri, v.s.
 • ChemSpider (Açık Erişim)

 • Hakkında
  • 28 milyondan fazla kimyasal yapı ve bu yapılara ait detaylar veren ücretsiz bir kimyasal yapı veri tabanıdır. 400den fazla kaynaktan çekilen verilerle ChemSpider, tek bir ara yüz altından kullanıcılara kapsamlı araştırmalar yapma imkanı sunmaktadır.
 • Cochrane Library

 • Hakkında
  • Kanıta dayalı tıp veritabanıdır. Sağlık hizmetlerinde yapılmış tedavi ve müdahalelerde kanıtlanmış araştırmaları, metodolojik ve tanısal testlerin de yer aldığı güncel bilgileri içeren kaynaklara dayalı veri tabanlarını tek bir çatıda toplayan çevrimiçi bir kütüphanedir.
 • Colonial State Papers‎ (1574 - 1757) (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • Colonial State Papers , ProQuest’in The National Archives ile işbirliği gerçekleştirmesi ile birlikte online olarak erişime açılmıştır. Bu ilk koleksiyon (CO 1), 1574-1757 yılları arasında Privy Council ve Ticaret Kurulu'na sunulan ve İngiltere'nin Amerikan, Kanada ve Batı Hindistan kolonilerinin yönetimi ve faaliyetleriyle ilgili olan binlerce makaleyi temsil etmektedir.  Colonial State Papers ayrıca, CO 1'e ait olanlar da dahil olmak üzere birçok koleksiyondan belgeler için 40.000'den fazla bibliyografik tanımlama kaydı sağlayan gelişmiş bir bibliyografik arama aracı olan State Papers Colonial Takvimini de içerir. Calendar of State Papers Colonial, bibliyografik girişlerin yanı sıra transkripsiyonlar, alıntılar ve özetleri de içermektedir.
 • Communications and Mass Media (Gale OneFile) 

 • Hakkında
  • Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Kitle Iletisim ile ilgili 400'den fazla dergide bulunan bilgileri bir araya getiriyor. Reklam, halkla ilişkiler, dil bilimi ve edebiyat da dahil olmak üzere iletişim alanının tüm yönleriyle ilgili yaklaşık 3 milyon makale.
 • Computer science Database (Proquest Central) 

 • Hakkında
  • Öğrencilerin ve fakültelerin bilgi teknolojisi ve bilgisayar bilimleri alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulmuştur. Computing Database, 500'den fazla kaynaktan 4,2 milyon tam metin makaleye erişim sağlamaktadır. Araştırmacılar bilimsel araştırmalar ve mühendislik literatürü için hayati önem taşıyan tüm grafiklere, diyagramlara, tablolara, fotoğraflara ve diğer birçok öğeye erişebilir.

  Dentistry & Oral Sciences Source

 • Hakkında
  • Yaklaşık %95’i hakemli olmak üzere, Diş Hekimliği ile ilgili 260’tan fazla tam metin akademik dergi ve yaklaşık 350 derginin künye ve özet bilgileri içeren Dentistry & Oral Sciences Source™ veri tabanı, Diş Hekimliği fakülteleri için hazırlanmış tek tam metin veri tabanıdır. 
 • Digital National Security Archive‎ (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • Digital National Security Archive, gizliliği kaldırılmış çok sayıda önemli ABD hükümeti belgesinin kilidini açar ve yirminci ve yirmi birinci yüzyıl tarihi, siyaseti ve uluslararası ilişkilerdeki araştırmaları ilerletmek için hayati birincil kaynak materyallerini sağlar. Dijitalleştirilmiş belgeler, her yıl eklenen iki yeni koleksiyonla 56'dan fazla konu temelli koleksiyonda sunulur. Her koleksiyonun küratörlüğü, materyalin konuyla ilgili en seçici kapsamı sağladığından emin olmak için konu alanındaki bilim adamları tarafından denetlenir.
 • Documents on British Policy Overseas‎ (1898 - 1990) (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • Bu tarih veritabanı, dış politika talimatları, mektuplar ve notlar, iş raporları ve daha fazlası dahil olmak üzere İngiltere’nin uluslararası ilişkileriyle ilgili on binlerce İngiltere hükümeti belgesini içerir. Bu birincil kaynak materyaller, İngiltere'nin Dışişleri ve Milletler Topluluğu Ofisi'nin (FCO) resmi tarihçileri tarafından seçilmiştir. Documents on British Policy Overseas ile araştırmacılar, yirminci yüzyıl boyunca Avrupa'yı ve dünyayı şekillendiren gerilimleri, motivasyonları, politikaları ve ilişkileri eksiksiz bir şekilde anlayabilmektedirler.
 • DynaMed

 • Hakkında
  • Hekimler ve diğer sağlık profesyonelleri için hasta bakımına yönelik tasarlanmış olan DynaMed dünyanın en kapsamlı ve en güncel kanıta dayalı klinik referans aracıdır.

  Early English Books Online (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • Early English Books Online (EEBO), İngilizce olarak İngiltere'de eski tarihlerde basılmış eserlerin eksiksiz bir çevrimiçi koleksiyonudur ve erken modern akademisyenler için özel olarak tasarlanmış bir arayüz aracılığıyla 1700'den önceki 146.000'den fazla kitabın dijital kopyalarını keşfedilebilir hale getirir.
 • Early European Books (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • Early European Books, erken modern döneme ait tüm Avrupa basılı materyallerini kapsamaktadır. İçerik, Danimarka Kraliyet Kütüphanesi, Floransa'daki Ulusal Merkez Kütüphanesi, Fransa Milli Kütüphanesi, Hollanda Milli Kütüphanesi ve Londra'daki Wellcome Kütüphanesi gibi büyük depolardan alınmıştır. Early European Books, 1701 öncesi binlerce kitaba ve Avrupa'da basılan nadir incunabulalara sınırsız erişim sağlar. Edebiyatın Avrupa'da eşi görülmemiş bir çoğalmasına ve yayılmasına tanık olan, 15. yüzyılın ortalarında Gutenberg’in taşınabilir tip icadını izleyen iki buçuk yüzyılı kucaklamaktadır. Zamanın ruhuna uygun olarak, dini eserler hakimdir, ancak insan düşüncesi ve faaliyetinin her alanına ilişkin seküler materyalleri de içermektedir.
 • Early Modern Books (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • Early Modern Books, 1450-1700 dönemi için Britanya Adaları ve Avrupa'dan materyalleri kapsar. 225 kaynağa erişim sağlamaktadır.
 • Earth, Atmospheric&Aquatic Science Database (Proquest Central) 

 • Hakkında
  • Kapsamı, Meteorolojik ve Jeoastrofizik Özetleri (MGA) genişleterek, uzman editoryal ekipler tarafından yönetilen kontrollü kelime haznesiyle yapılandırılmış kelimeler ve indeksler yoluyla kapsamlı keşiflere imkan tanır. 
 • East&South Asia Database (Proquest Central) 

 • Hakkında
  • Çin, Hong Kong, Endonezya, Japonya, Malezya, Güney Kore, Filipinler, Singapur dahil olmak üzere Doğu ve Güney Asya ülkelerindeki akademik yayın kuruluşları ve eğitim kurumları tarafından yerel olarak yayınlanan tam metin akademik dergiler sunmaktadır. İş, bilim, teknoloji, mühendislik, tıp, sosyal bilimler, siyaset bilimi, hukuk ve beşeri bilimler de dahil olmak üzere temel olarak bu konu alanları temsil edilmektedir.
 • Ebook Central (EBRARY)

 • Hakkında
 • EBSCO eBook Collection 

 • Hakkında
  • Dünyanın en geniş kapsamlı multidisipliner, kullanıcı sınırı ve limiti bulunmayan, tam metin elektronik kitap veritabanıdır. İçeriğinde 500.000 e yakın elektronik kitap bulunmaktadır.
 • Economics and Theory (Gale OneFile) 

 • Hakkında
  • Ekonomi ve ilgili alanlardaki konulara odaklanan akademik dergi ve magazinlere erişim sağlar. Amerikan Ekonomik Birliği'nin EconLit bibliyografyasında indekslenmiş başlıklara vurgu yapar.
 • Economist Intelligence Unit (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • Economist Intelligence Unit Country Reports Archive, Ekonomist İstihbarat Birimi'nin (EIU) 1952'den 1995'e kadar tüm ülkeleri kapsayan tarihi Ülke Raporlarından (daha önce Üç Aylık Ekonomik İncelemeler) dünya çapındaki siyasi, ekonomik ve ticari gelişmelerin ayrıntılı kapsamını sağlar. Arşivin derinliği, araştırmacıların 1952'ye kadar tutarlı ve tarafsız bir sese erişmesine olanak tanır ve EIU'dan son derece saygın içgörüye ek olarak, her rapor, kullanıcıların metnin arkasındaki sayıları görmelerine olanak tanıyan Excel'e indirilebilen ayrıntılı ülke düzeyinde istatistiklere sahip tablolar içerir.
 • Education Database (Proquest Central) 

 • Hakkında
  • Kullanıcılara 1.090 dan fazla en iyi eğitimsel yayına ve bu yayınların 800’dan fazlasının tam metinlerine erişim imkanı tanır. Bugüne kadar yaklaşık 8 milyondan fazlası tez olmak üzere 2.2 milyondan fazla kayıt var. Bu veritabanında yer alan yayınların yaklaşık% 75'i bilimsel dergilerdir. . İçeriğin çoğunluğu 1980'den günümüze kadar uzanıyor, ancak daha önceki belgeler ve makaleler var. Education Database sadece ilkokul, ortaokul ve lise eğitimine yönelik literatürü değil ayrıca özel eğitim, ev eğitimi, erişkin eğitimi ve yüzlerce ilişkili eğitim konusunu kapsamaktadır.
 • Education Magazine Archive‎ (1910 - 2015) (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • Koleksiyon, genel başlıklardan konuya özel yayınlara, eğitim liderlerine yönelik başlıklara ve eğitimde kadınlara ve etnik azınlıklara adanmış materyallere kadar çok çeşitli eğitim konularını kapsamaktadır. Erken öğrenmeden yüksek eğitime, mesleki eğitime, bağımsız okullara ve uzaktan eğitime kadar birçok eğitim sektörü temsil edilmektedir.
 • EMERALD

 • Hakkında
  • İşletme, ekonomi, insan kaynakları, yönetim, pazarlama, kalite, bilgi yönetimi,eğitim,kütüphane, mühendislik gibi konularda 121 dergiye tam metin erişim sağlanmaktadır
 • EMIS 

 • Hakkında
  • 125’den fazla gelişmekte olan ülkeyi kapsayan Şirket, Sektör, M&A, ve Ülke Makroekonomik bilgisi ve çok kaynaklı haber sağlayan bir veritabanıdır.
 • ERIC

 • Hakkında
  • Eğitim literatürüne ve kaynaklarına erişim sağlamaktadır. 1966'dan günümüze kadar 1.4 milyondan fazla kayıt içeren ERIC, 337,000 tam metin doküman sunmaktadır.

  Fine Arts & Music Collection (Gale OneFile) 

 • Hakkında
  • Güzel Sanatlar, drama, müzik, sanat tarihi ve film yapımcılığı ile ilgili öğrencilerini parmaklarının ucuna 10.4 milyon makale sunmaktadir. Wilson Sanat Endeksi ve Répertoire International de Littérature Musicale (RILM) dizini gibi veritabanlarında yer alan 250'den fazla dergi tam metin olarak mevcuttur.

  Gale eBooks 

 • Hakkında
  • Tüm disiplinlerde ihtiyaçlarınızı karşılayacak 1,700 başlık altında 4000 ciltlik ansiklopedi serisidir. Oğrenciler, araştırmacılar, profesyoneller ve genel okuyucuların ihtiyaçlarını hedefleyen E-Referans kitap koleksiyonudur. Turkce arayuz, MP3 olarak dinleyebilme/indirebilme, atif araclari ve daha bircok ozelligi ile kullanici dostu kitap platformudur.
 • Gale Primary Sources (Gale OneFile) 

 • Hakkında
  • Gale platformu uzerinden sahip oldugunuz yuzlerce degisik arsiv koleksiyonuna ve gazete arsivi koleksiyonuna tek bir arayuz ile erisebileceginiz, PDF veya text formatinda indirebileceginiz,  konu, tarih veya kişi bütünlüğüne sadık kalarak araştırmalarınızı yapabileceginiz essiz bir arsiv platformudur.
 • Gale Reference Complete 

 • Hakkında
  • 4 ana koleksiyon altında bir araya getirilmiş koleksiyonlar topluluğudur. Birincil ve ikincil kaynaklardan oluşturulmuş olan Gale Reference Complete tıp, mühendislik, tarih, politika, sosyoloji, felsefe, ekonomi, din ve benzeri birçok bilim dalına yönelik makaleleri, kitapları, arşiv malzemelerini ve haber kaynaklarını bir arada bulabileceğiniz eşsiz bir koleksiyondur.
 • Gardening and Horticulture (Gale OneFile) 

 • Hakkında
  • 100'den fazla dergiden 3,6 milyondan fazla makalenin yanı sıra Delmar'dan Handbook of Flowers (Çiçekler El Kitabı) da dahil olmak üzere 20'den fazla referans başlığı ile her seviyedeki bahçecilik meraklılarına hizmet vermektedir. Yaratıcı bahce tasarımlari, peyzaj mimarları için bilgisayar grafikleri ve cok daha fazlasi…
 • Gerritsen Collection of Aletta H. Jacobs (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • Bu veritabanı, kadınların tarihi hakkında bilgi için kesin bir kültürler arası kaynaktır. Dört yüzyıldan fazla ve 15 dili kapsar ve tam görsel olarak iki milyondan fazla sayfa içerir. Kullanıcılar, feminizmin tek bir ülkedeki evriminin yanı sıra o ülkenin feminist hareketinin diğer ülkeler ve onların hareketleri üzerindeki etkisini de izleyebilir. Gerritsen Koleksiyonu, daha önce yalnızca sınırlı sayıda nadir kitap odalarında bulunan, dünyanın dört bir yanından birçok birincil kaynağa anında erişim sağlar.
 • GreenFILE (EBSCOHost)

 • Hakkında
  • Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker.

  Health & Fitness Magazine Archive (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • Health & Fitness Magazine Archive, en erken kapsamı 1950'den başlayarak dokuz büyük ABD ve İngiltere tüketici dergisinin arşiv sayılarına dijital erişim sağlar. Konular arasında 20. yüzyıl tarihi ve toplumu, kadın / erkek çalışmaları, vücut imajı, fitness ve egzersiz geçmişi, yemek ve beslenme tarihi ve halk sağlığı yer alır.
 • Health and Medicine (Gale OneFile) 

 • Hakkında
  • Özellikle öğrenciler, araştırmacılar ve sağlık profesyonelleri için oluşturulan Health Reference Center Academic, tüm sağlık hizmetleri konuları hakkında güncel bilgileri içeren mükemmel bir kaynaktır. 2.500'den fazla ambargo içermeyen, tam metin süreli yayınlar, referans kitapları, broşürler ve tıbbi prosedürleri ve canlı ameliyatları gösteren yüzlerce video ile Health Reference Center Academic, araştırmacıların sağlıkla ilgili sorularina güncel, bilimsel ve kapsamlı yanıtlar almalarını sağlar.
 • Health&Medical Collection (Proquest Central) 

 • Hakkında
  • Araştırmacılar, öğrenciler, öğretim üyeleri ve sağlık profesyonelleri için kapsamlı bir tıbbi bilgi kaynağıdır. Health & Medical Collection, Tıbbi Veritabanında bulunan klinik araştırma başlıklarını içermektedir. 3.600'den fazla yayın, 3.000'in üzerinde tam metin içermektedir. 910'undan fazlası MEDLINE® endekslemesini içerir.
 • Healthcare Administration Database (Proquest Central) 

 • Hakkında
  • Sağlık yönetimi alanını inceleyen araştırmacılar için tasarlanmıştır. Bu yüksek talepli sağlık yönetimi içeriği, hastaneler, sigorta, hukuk, istatistikler, işletme yönetimi, personel yönetimi, etik, sağlık ekonomisi ve kamu sağlığı yönetimi dahil olmak üzere çok çeşitli konularda en güvenilir bilgileri sağlar.
 • History Vault: U.S. Diplomatic Post Records, 1914-1945 (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • ProQuest History Vault 2011'de piyasaya çıktı ve onsekizinci ila yirminci yüzyıl Amerikan tarihinin en önemli ve en çok incelenen konuları belgeleyen çok sayıda arşiv koleksiyonunu içerecek şekilde sürekli olarak büyümektedir. Afro-Amerikan çalışmaları, kadın çalışmaları, tarih, siyaset bilimi, askeri ve diplomatik tarih, göç ve daha fazlasını içeren birçok konu alanı yer almaktadır.
 • Hospitality and Tourism (Gale OneFile) 

 • Hakkında
  • Turizmin kültürel ve ekonomik yönlerini içeren konuları kapsayan bilimsel dergilere, magazinlere ve ticari yayınlara erişim sağlar.
 • House of Commons Parliamentary Papers 18th, 19th, 20th and 21st Century (through 2022) (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • House of Commons Parliamentary Papers, araştırmacılara, üç yüzyılı kapsayan geniş ve yetkili resmi hükümet belgelerinin arşivi aracılığıyla İngiliz perspektifini tarihi ve güncel olaylara ilişkin olarak keşfetme gücü verir. Avam Kamarası Parlamento Belgeleri, bu belgeleri tam olarak derlemek için tek kaynaktır. Araştırmacılar, 18., 19., 20. ve 21. yüzyıl gazetelerine ve Hansard parlamento tartışmalarına tek bir arayüz aracılığıyla, konuların nasıl araştırıldığını ve mevzuatın nasıl oluşturulduğunu görmek için konular arasında çapraz arama yaparak erişebilirler.

  IEEEXPLORE/ IEL

 • Hakkında
  • Elektrik elektronik mühendisliği, bilgisayar bilimleri, uygulamalı fizik ve biyomedikal/biyoteknoloji alanlarında IEEE'nin 122 dergisi, IEE'nin 21 dergisi ve toplamda 7170 konferansın, 1988 yılından itibaren tüm içeriğine tam metin olarak erişim sağlar.
 • Incites Benchmarking & Analytics 

 • Hakkında
  • Araştırma girdi ve çıktılarının ölçümü, güncel trendlerin takibi ve makalelerin, dergilerin, kurumların, kişilerin ve bölgelerin karşılaştırılması imkanını sunan,bütünleşik web tabanlı tek akademik platformdur. Yeni nesi
 • Information Science (Gale OneFile)

 • Hakkında
  • Kataloglama, koleksiyon gelistirme, erisim, işletme bilgileri ve diğerleri dahil olmak üzere bilgi ve teknolojiyi yönetme ve korumanın tüm yönlerini kapsayan periyodik içeriğe erişim sağlar.
 • Institute of Physics (IOP)

 • Hakkında
  • Fizik, Biomedikal Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Elektrik, Makina ve Bilgisayar Mühendisliği konularını kapsamaktadır.

  İdealOnline Süreli Yayın 

 • Hakkında
  • Popüler ve Akademik Süreli Yayınları bir platform altında toplayan, kapsamlı bilgiye Türkçe kaynaklarda da ulaşılmasını sağlayan ve bunları okuyucuların hizmetine sunan veri tabanıdır. İdealonline içerisinde Türk Dünyasının önde gelen dergileri de yer almaktadır. 
 • iThenticate intihal Programı

 • Hakkında
  • iThenticate sadece akademik çalışmalardaki intihalleri tespit etmek amacıyla TÜBiTAK ULAKBiM tarafından üniversitemiz erişimine açılmıştır. Sistem; tez, ödev vb. çalışmalar için kullanılmamalıdır. Önemli: iThenticate Firması ile Ulakbim arasında imzalanan sözleşme gereği kullanıcı hesabı açılabilmesi için asgari Doktora derecesine sahibi olunması gerekmektedir. Programı kullanmak isteyen Akademisyenlerimizin erişim tanımlamaları için; leman.kozakci@ege.edu.tr adresine "ünvan, bölüm, ad, soyad, telefon ve elektronik posta" adreslerini bildirmeleri gerekmektedir.

  John Johnson Collection: An Archive of Printed Ephemera (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • Bodleian Kütüphanesi'ndeki John Johnson koleksiyonunun renkli taranmasıyla oluşturulan veritabanı, İngiltere'nin kültürel, sosyal ve endüstriyel geçmişinden 67.754 nadir ve ilk elden belgeye erişim sağlar.
 • Journal Citation Reports - JCR 

 • Hakkında
  • Eleştirel ve atıf verilerine dayalı dünyanın önde gelen dergilerini değerlendirmek için tarafsız, sistematik ve objektif araçlar sunan, ölçülebilir istatistiki bilgiler içeren kapsamlı bir veritabanıdır. Incites platformunun da bir
 • JOVE - Journal of Visualized Experiments 

 • Hakkında
  • JoVE, makalelerin video ortamına aktarıldığı ve görsel olarak açıklandığı dünyanın ilk ve tek hakem heyetli video veri tabanıdır. Makaleler, Pub/Medline, Scifinder, Web of Science ve Scopus tarafından indexlenmistir ve dünyada impact faktoru olan tek video veri tabanıdır. Abonelik kapsamında şu paketlere erişim sağlayabilirsiniz: Biology, Bioengineering, Medicine, Neuroscience.
 • JSTOR

 • Hakkında
  • Antropoloji, Arkeoloji, Ekoloji, Amerika ve Afrika çalışmaları, Asya çalışmaları, Bitki Bilimi,işletme, Orta Doğu Çalışmaları, Ekonomi, Maliye, Eğitim, Fen Bilimleri, Tarih Bilimi, Dil, Edebiyat, Latin Amerika Çalışmaları, Felsefe, Siyaset Bilimleri, Nüfus Etüdleri, Sosyoloji, Coğrafya,istatistik ve Matematik gibi konularda 353 hakemli dergiyi kapsamaktadır.

  Leadership and Management  (Gale OneFile) 

 • Hakkında
  • Oğrenme bozuklukları, standartlaştırılmış testler, evde eğitim ve daha pek çok konuda çeşitli konuları kapsayan içeriklere erişim sağlar. Günlük olarak güncellenen bu kütüphane kaynağı araştırmacılar veya mesleki gelişim ile ilgilenen herhangi bir profesyonel eğitimci için yararlıdır.
 • Linguistics Database (Proquest Central)

 • Hakkında
  • Dilbilim ve Dil Davranış Özetleri alnında birçok başlık dahil olmak üzere, dilbilimdeki tam metin dergileri ve diğer kaynakları içermektedir. phonetics, phonology, morphology, syntax and semantics gibi dil çalışmalarının tüm yönlerini kapsamaktadır.
 • Literature Criticism Online (Gale OneFile) 

 • Hakkında
  • Gale`in odullu bir edebiyat veritabanidir. Cevrimci olarak Edebi incelemelerin en büyük, en kapsamlı derlemesidir. Literature Criticism Online serisi, yazarlar ve edebiyatın tüm alanlarındaki çalışmaları hakkında çeşitli modern ve tarihsel görüşleri temsil eder.
 • LWW Total Access Collection (OVID)

 • Hakkında
  • Tıp konusundaki dergilere tam metin erişim sağlar.

  MasterFILE Complete (EBSCOHost)

 • Hakkında
  • Dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır. 1922'ye kadar uzanan içeriğinde 2,400'den fazla tam metin dergiye ek olarak, 850'nin üzerinde referans kitabı, 73,000'i aşkın birincil kaynak dökümanı ve 1.4 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır
 • Materials Science & Engineering Database (Proquest Central) 

 • Hakkında
  • 1962'den günümüze kadar içerik barındıran veritabanı, metaller, polimerler, seramikler, kompozitler ve biyomateryaller ve korozyon, kalıplama ve döküm, arıtma, geri dönüşüm, test, son işlem, kaynak, ve şekillendirme gibi konuları kapsamaktadır.
 • MathsciNet

 • Hakkında
  • Matematik ve matematiğin uygulama alanları olan Mühendislik, Fizik, Bilgisayar gibi konularda tüm dünyada yayınlanmakta olan makalelerin özet değerlendirmelerini içermektedir.
 • MEDLINE

 • Hakkında
  • Tıp ve sağlık bilimleri alanındaki temel danışma kaynağıdır.
 • Mendeley

 • Hakkında
  • Mendeley sizlerin araştırmalarınızı düzenlemenize diğer akademisyenlerle çevrimiçi işbirliği yapmanıza ve son araştırmaları keşfetmenize yardımcı olabilen akademik sosyal bir ağ ve ücretsiz bir referans düzenleme aracıdır.
 • MethodsNow

 • Hakkında
  • Kimyasal Analiz Yöntemlerini araştırmak ve kıyaslamak için kullanılan en geniş kaynaktır. MethodsNow programında, analitik ve sentetik yöntemlerin adım adım yönergeleri bulunmaktadır.
 • MicroMedex- Poisindex

 • Hakkında
  • 1974 yılında Amerikan Zehir Danışma Merkezi tarafından kurulmuş olup bugün Truven Health Analytics tarafından sunulmakta olan "ilaç, zehir, hastalık, teşhis ve tedavi konularında kanıta dayalı ve kapsamlı veri kaynaklarını içeren bilgi bankalarından oluşmaktadır.
 • Middle East&Africa Database (Proquest Central)

 • Hakkında
  • Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde akademik yayın kuruluşları ve eğitim kurumları tarafından yayınlanan tam metin akademik dergilere erişim sağlamaktadır. 320'den fazla akademik, güncel, tam metinli dergi içeriyor. İşletme, bilim, teknoloji, mühendislik, sosyal bilimler, eğitim ve beşeri bilimler de dahil olmak üzere başlıca konu başlıklarını kapsamaktadır.

  Nature

 • Hakkında
  • Nature Publishing Group a ait, Biyoteknoloji, Diş Hekimliği, Eczacılık, Ekoloji, Fizik, Ümunoloji, Kanser, Kimya, Malzeme Bilimi, Mikrobiyoloji, Yer Bilimleri konularında dergileri içerir.
 • News, Policy & Politics Magazine Archive (feat. Newsweek)‎ (1918 - 2015) (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • Haber ve politika alanlarındaki tüketici dergileri, 20. yüzyıl tarihinin ve politikasının sayısız yönünü yorumlamak için - örneğin - kamu politikası, uluslararası ilişkiler, insan hakları ve çok daha fazlasıyla ilgili güçlü birincil kaynaklar olarak hizmet eder. News, Policy & Politics Magazine Archive, bu türdeki 20. yüzyıl başlıklarının tam sürümlerini tam renkli, sayfa-görüntü biçiminde sunarak, arşiv baskı konularının tutarlı bir şekilde bulunmadığı bu temel kaynakları yeni erişilebilir ve erişilebilir hale getirir. Bu materyalin mevcudiyeti, araştırmacıların çağın önemli olaylarına ilişkin birden çok perspektifi keşfetmesini sağlar ve birden çok disiplinde araştırma için sayısız yeni fırsat sunar.
 • Newspaper Source Plus (EBSCOHost)

 • Hakkında
  • Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir.
 • Nineteenth Century Collections Online: British Theatre, Music and Literature (Gale) 

 • Hakkında
  • Kraliyet Filarmoni Topluluğu müzik el yazmaları, Drury Lane tiyatro arşivleri gibi benzersiz koleksiyonların dijitalize edildiği  bu koleksiyonda Viktorya çağı pouler kültürü, sokak edebiyatı, İngiliz drama eserleri, sosyal tarih ve boyalı basın koleksiyonları arasında keyifli bir araştırma yolculuğu sizleri bekliyor.1 milyon sayfa dergi, kitap, broşür, el yazması icerir.
 • Nursing & Allied Health Database (Proquest Central) 

 • Hakkında
  • Hemşirelik alanında öncü dergilerin yanı sıra videolar, tezler, elektronik kitaplar ve çalışma yöntemleri gibi birçok yayın türü içermektedir. kullanıcılara hemşirelik, sağlık, alternatif ve tamamlayıcı tıp ve daha fazlasını kapsayan güvenilir sağlık bilgileri sağlar.1.050'den fazla tam metin başlığa ve 1.200'den fazla özet bilgiye erişim sağlar.

  Open Dissertations  (EBSCOHost) 

 • Hakkında
  • 1,200,000’den fazla doktora tezini tam metin olarak içerir.Open Dissertations, 1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş yaklaşık 100,000 doktora tezine erişim sunmaktaydı. Daha sonra geliştirilen bu kaynak şu anda 1902’den günümüze kadar uzanan 1,200,000’den fazla doktora tezi içerir. Open Dissertations, orijinal basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı taraması yapılabilir.
 • Oxford University Press Online Journals

 • Hakkında
  • Sanat, beşeri bilimler, biyokimya, moleküler biyoloji, ekoloji, iletişim, bilgisayar, mühendislik, genetik, ekonomi, işletme, ziraat, sağlık, tarih, dil, edebiyat, hukuk, matematik, istatistik, tıp, diş hekimliği, müzik, felsefe, siyasetbilim, din, psikoloji ve sosyoloji konularında yaklaşık 196 dergiye tam metin erişim sağlamaktadır.

  Periodicals Archive Online‎ (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • Periodicals Archive Online, araştırmacıları, iki yüzyılı aşkın içeriğe sahip, beşeri bilimler ve sosyal bilimlerde önde gelen uluslararası dergilerden oluşan zengin bir dijital arşivle buluşturur. Tarihi olarak 750'den fazla saygın derginin 1. cilt, sayı 1'den itibaren, uzman bir editör ekip tarafından seçilen başlıklarla içerikte yer almaktadır. Dergiler, yalnızca arşiv içeriğe diğer çevrimiçi kaynaklardan büyük ölçüde ulaşılamıyorsa dahil edilmek üzere değerlendirilir. 1802'den 2005'e kadar 37 farklı disiplinde, 30'dan fazla ülkeden ve 25'ten fazla dilde yayınlanan yüzlerce dergiye erişim imkanı tanır.
 • PNAS, Proceedings of The National Academy of Sciences of the United States of America

 • Hakkında
  • PNAS'te kapsam biyolojik, fiziksel ve sosyal bilimleri içerir. 1914 yılında kurulmasından bu yana PNAS, akademik alanda en son gelişmeleri yansıtan araştırma raporları, yorumlar, eleştiriler, görüş açıları, konferans makaleleri ve faaliyetleri yayınlamaktadır. The National Academy yaklaşık olarak 2.100 üyeden ve 198 tanesi Nobel Adayı olan 385 yabancı üyeden oluşmaktadır.
 • Political Science Database (Proquest Central) 

 • Hakkında
  • Politika bilimi ve uluslararası ilişkilere yönelik 460 önemli yayına erişim imkanı tanır. Bu koleksiyon Worldwide Political Science Abstracts indekslenmiş 430 yayının tam metnini içermektedir. 
 • Pop Culture Studies (Gale OneFile) 

 • Hakkında
  • Popüler kültürü hem analiz eden, hem de katkıda bulunan bilimsel dergilere ve magazinlere erişim sağlar. Veri tabanı, sosyal bilimler, tarih, sanat veya liberal sanat derslerinde araştırmacılar için faydalı bilgiler sunar.
 • Proquest Central 

 • Hakkında
  • 175’ten fazla çeşitli konu içeriği sunar. ProQuest’in en çok kullanılan 47 veri tabanını içermektedir. ProQuest Central binlerce bilimsel dergiden milyonlarca tam metin makaleye erişimi sağlamasının yanı sıra diğer bütünleşik kaynaklarda yer almayan bilgilere de erişimi sağlamaktadır;• İşletme, Psikoloji, Fizik, Sağlık ve Eğitim daha birçok alanda 100.000'den fazla tam metin erişimi vardır.
 • ProQuest Dissertations & Theses Global

 • Hakkında
  • Disiplinlerarası birçok konuda dünyada yapılmış 4 milyondan fazla teze tam metin ve bibliyografik erişim olanağı sağlamaktadır.
 • ProQuest Historical Newspapers: Indianapolis Star (1903 - 2004) (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • Purdue Üniversitesi futbol takımının dahil olduğu 1903 tren kazası, Kasabanın 1911'deki ilk 500 mil otomobil yarışı, Dr. Martin Luther King Jr. suikastının ardından Robert F. Kennedy nin teslim edilmesi gibi tarihteki bu ikonik anlar, dünyanın en büyüğü olan The Indianapolis Star'da anlatılan kişiler ve olaylar arasındadır. Bir kez değerli kamu hizmeti için ve iki kez araştırmacı habercilik için üç kez Pulitzer Ödülü ile onurlandırıldı.
 • ProQuest Historical Newspapers: Minneapolis Star Tribune‎ (1867 - 2001) (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • Star Tribune'un ilk sayıları, Minneapolis'in bir iş merkezi olarak- General Mills, Pillsbury'nin kuruluşuyla sonuçlanan un ve tahıl öğütme endüstrilerindeki büyüme ve Washburn-Crosby Şirketi- yükselişini de kapsayacak şekilde belgeliyor. Zamanın ulusal ve uluslararası eğilimlerini yansıtan diğer bölgesel konular,Yasak sırasında gangsterler ve kaçakçılar ve anti-Semitizme yanıt olarak sivil haklar faaliyetleri, şehrin belediye başkanlığı için ilk büyük parti Siyah adayına karşı tepki ve Yerli Amerikalıların ilerlemesi için Amerikan Kızılderili Hareketi gibi konu başlıklarıda içerikte yer almaktadır.
 • ProQuest Historical Newspapers: New York Amsterdam News (1922 - 1993) (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • İlk olarak 10 $ 'lık bir yatırımla kurulan New York Amsterdam News, ülkenin önde gelen siyah gazeteler ve siyahların sahip olduğu New York’un en etkili kurumlarından biri olmuştur. New York Amsterdam News, Harlem Rönesansının canlılığını ve kültürel zenginliğini yakaladı. 1920'lerde, II.Dünya Savaşı sırasında ABD ordusunun ayrılmasını savundu ve 1960'larda ayrımcı istihdam uygulamaları ve diğer medeni hak ihlalleri hakkında yazılar yayınladı.
 • ProQuest Historical Newspapers: New York Tribune / Herald Tribune (1841 - 1962) (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • New York Tribune'un kurucusu olan HORACE GREELEY, tartışmasız zamanının en renkli ve güçlü yayıncılarındandır. Makaleleri, köleliğin kaldırılmasını etkiledi, başkanları rahatsız etti ve politikacılar ve Batı'nın yerleşimini teşvik etti. Gazetesinde, Margaret Fuller, Karl Marx ve Friedrich Engels gibi devrimci düşünürler yer aldı .
 • ProQuest Historical Newspapers: Newsday (1940 - 1989) (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • ABD'deki en büyük yerel gazete olarak Newsday,New York metropol bölgesinin ve kuzeydoğu United'ın politik, ekonomik, kültürel ve sosyal hayatı ,İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemdeki devletler ile ilgili ve daha birçok konuyu içerir. Newsday, 19 Pulitzer Ödülü kazandı.
 • ProQuest Historical Newspapers: Philadelphia Tribune (1912 - 2001) (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • ABD'deki sürekli olarak yayınlanan en eski günlük siyah gazete, Philadelphia Tribune Christopher James Perry tarafından kuruldu. Yerel ve ulusal konularla ilgili fikir ve görüşleri aktardı. Özgürleşme sonrası dönemde siyahları etkileyen sorunlar ve bugün ülkenin dördüncü en büyük Afrikalı-Amerikalı toplumuna hizmet etmeye devam ediyor.
 • ProQuest Historical Newspapers: Pittsburgh Courier (1911 - 2002) (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • Gazete, siyahi hekimlerin sayısının artırılması ve hizmet vermek üzere bir hastane açılması için, Beyaz tesislerin genellikle hizmet vermeyi reddettiği Pittsburgh'daki siyah topluluk için kampanya yürüttü. 1930'larda, gazete, Amos ‘n’ Andy radyo şovuna ve reklamcılarına karşı, medyanın Afrikalı-Amerikalılara karşı saldırgan tasviri yüzünden ülke çapında bir protesto başlattı.
 • ProQuest Historical Newspapers: San Francisco Chronicle‎ (1865 - 1922) (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • İki genç erkek kardeş tarafından kuruldu. 1865'te Batı hala vahşiyken, bu gazete araştırmacıların zamanda geriye yolculuk yapıp kıtalararası demiryolunun tamamlanması, Klondike altına hücum, San Francisco depremi ve yangını1906, Amerika’nın I.Dünya Savaşı’na girmesi ve Körfez’i şekillendiren diğer birçok olay ile ilgili haber yaptı. Mark Twain, Bret Harte, Jack London ve Rex Beach, San Francisco'ya katkıda bulunan yazarlar arasındadır.
 • ProQuest Historical Newspapers: South China Morning Post‎ (1903 - 2000) (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • Hong Kong’un siyasi ve sosyal tarihi ile ilgili geniş bir içerik sunmaktadır. Bu dergi Asya da ki en otoriter ve etkili dergi olarak tanınmaktadır. Çin’in son imparatorluk hanedanı olan Qing Hanedanlığını deviren Çin Devrimi, Hıyarcıklı vebanın yayılması ve Pik Rezervasyonu Yönetmeliğinin kabul edilmesi, II. Dünya Savaşı sırasında Japon işgaline yol açan Aralık 1941'de Hong Kong Savaşı, Savaşın bitiminden sonra İngiliz sömürge hükümetinin yeniden kurulması, 1949'da Çin'de Komünist Devrim, Hong Kong'un sanayileşmesi ve ekonomik büyümesi gibi birçok konu hakkında yazılar yer almaktadır.
 • ProQuest Historical Newspapers: The Arizona Republican‎ (1890 - 2007) (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • Bölgenin yeni başkenti Phoenix'in oluşu ile, The Arizona Republican 1890'da nihayetinde eyaletin en büyük gazetesi haline gelmiştir. İş dünyası için mücadele, bölgenin erken dönem yayıncıları renkli, bazen kavgacı bir dille ve san
 • ProQuest Historical Newspapers: The Atlanta Constitution (1868-1984) (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • Atlanta bölgesindeki TEK büyük günlük gazete olarak The Atlanta Constitution, Güneydoğu Amerika Birleşik Devletleri'nin 20. yüzyılın sonlarında yeniden yapılanmasından siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal hayatına bir bakış sağlamaktadır.
 • ProQuest Historical Newspapers: The Boston Globe (1872-1986) (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • 1872 Boston yangını, Şüpheli 1893 Lizzie Borden baltalı cinayet davası, Felaket 1919 polis grevi, Yirminci yüzyılın ortalarında gerileme ve yenilenme,bu dramatik hikayelerin yanı sıra tarihsel olarak günlük yaşamın anlatıları The Boston Globe'un (1872-1987) dijitalleştirilmiş içeriğinde yer almaktadır.
 • ProQuest Historical Newspapers: The Christian Science Monitor (1908 - 2004) (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • Joseph Pulitzer’in New York World gazetesi tarafından, alışılmadık dinselliği nedeniyle kışkırtılmasından sonra, 87 yaşındaki Mary Baker Eddy, The Christian Science Monitor'ü kurdu. Bayan Eddy'nin isteği üzerine her gün bir dini makale yayınlamak dışında, Christian Science Monitor, uluslararası haber ve olayların seküler, dengeli bir kamu hizmeti olarak sunulmasını hedeflemiştir. 100 yılı aşkın bir süredir, kadrosu dünyanın her yerinden yazar ve muhabirleri içeren gazete, savaşlar, bilimsel keşifler, insan hakları ihlalleri, siyasi kampanyalar, sanat,çevre ve insanlar hakkında yayın yapmaktadır.
 • ProQuest Historical Newspapers: The Cincinnati Enquirer (1841 - 2009) (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • CINCINNATI Enquirer, ilk sayısını 1841'i bastığında, ülkenin gelişen en büyük 6. Şehri idi. 19. yüzyılın ortalarında - "Batı Kraliçesi" olarak biliniyordu. Bu tarihi gazetenin (1841-2009) sayısallaştırılmış sayfaları, tarih, siyaset bilimi, ekonomi ve şecere dahil olmak üzere, dünya meseleleri, ulusal olaylar hakkında raporlar ile tarım, imalat, hükümet ve ülkeden insanlarla ilgili bölgesel içermektedir.
 • ProQuest Historical Newspapers: The Globe and Mail‎ (1844 - 2014) (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • THE GLOBE AND MAIL, Kanada’nın en büyük tirajlı ulusal gazetesidir. Globe, 1844'te İskoç göçmen George Brown tarafından kuruldu, daha sonra 1936'da The Mail and Empire ile birleşti ve The Globe and Mail oldu. Bu tarihi gazete Kanada'nın 19. ve 20. yüzyıllardaki siyasi ve sosyal yaşamına dair değerli bilgiler içermektedir.
 • ProQuest Historical Newspapers: The Guardian and The Observer‎ (1791 - 2003) (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • THE GUARDIAN (1821-2003) ve kardeş gazetesi The Observer (1791-2003) okuyuculara gerçeklere, ilk elden hesaplara ve günün en önemli ve büyüleyici siyaseti hakkındaki görüşlerine, son iki yüzyıldaki iş, spor, edebiyat ve eğlence etkinliklerine çevrimiçi erişim sağlar . Dünyanın en eski Pazar gazetesi olan The Observer ilk olarak 1791'de yayınlandı. George Orwell, Vita Sackville-West, Clive James, Philip Toynbee ve daha birçok yazar basın özgürlüğü , siyaset ve edebiyata hakkında çok önemli yazolar yazmışlardır.
 • ProQuest Historical Newspapers: The Irish Times and The Weekly Irish Times‎ (1859 - 2016) (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • Emerald Isle’ın çalkantılı tarihini, zengin kültürünü ve karmaşık politikasını neredeyse 150 yıllık tarihini The Irish Times (1859-2015) ve Weekly Irish Times (1876-1958) dan keşfedebilirsiniz. Büyük Kıtlık, Titanik'in lansmanı ve 1916 Paskalya Ayaklanması, Dünya Savaşları, Sorunlar ve günümüzün en acil küresel sosyal sorunları, İrlanda’nın "tek bağımsız gazetesi" olarak nitelendirilen bu kaynakta yer almaktadır.
 • ProQuest Historical Newspapers: The Jerusalem Post‎ (1932 - 2008) (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • 1932'de The Palestine Post olarak kurulan bu gazete, Ortadoğu ve Yahudi dünyasının en iyi İngilizce gazetesi olarak kendini kanıtlamıştır. Yayın 1950'de The Jerusalem Post olarak bilinmeye başladı.
 • ProQuest Historical Newspapers: The Korea Times‎  (1956 - 2016) (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • Kore'deki en eski ve en etkili İngilizce gazetesi olan The Korea Times küresel olarak uluslararası ticaret, ekonomi ve finans haberleriyle tanınan, tarihsel olarak çağdaş zamanların yanı sıra bölgesel sorunlar ve olaylara bakış açısı sağlayan içeriğe sahiptir. Güney Kore’nin Çin, Rusya ve Japonya gibi komşularıyla diplomatik ilişkisinden, Kuzey Kore'deki nükleer kriz ve Kore ile ABD arasındaki ilişkiler, The Korea Times içeriğinde yer alan konu başlıklarından bazılarıdır.
 • ProQuest Historical Newspapers: The Nashville Tennessean (1812 - 2002) (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • NASHVILLE’İN İLK GAZETESİ, Tennessee tarihinin tanımlayıcı bir döneminde ortaya çıktı. Aynı yıl 1812 Savaşı İngiltere'ye ilan edildi. Devletin İç Savaş'taki temel rolü dahil olmak üzere yaklaşık iki yüzyılı kapsayan büyük olayların ötesinde ve diğer ulusal ve uluslararası haberler, yerel yönetim, sanayileşme gibi bölgesel sorunlar ve endişelere ilişkin benzersiz tarihsel anlayış, yasak ve ırksal mücadeleler Nashville Tennessean'ın (1812-2002) içeriğinde yer almaktadır .
 • ProQuest Historical Newspapers: The Philadelphia Inquirer (1860 - 2001) (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatta kalan en uzun günlük gazetelerden biri olan THE PHILADELPHIA INQUIRER, Charles Dickens ve Edgar Allen Poe gibi yazarların yazılarını da yayınlamıştır. Amerikan İç Savaşı hakkındaki haberleri her iki tarafın okuyucuları içinde popüler olmuştur. Sumter Kalesi'ne yapılan ilk atışlardan ve İç Savaş'ın başlangıcından, sivil hakların öldürülmesine kadar, Octavius ​​V. Catto'nun siyahların oy kullanma hakkını savunması; 1918'deki grip salgınından bir ayda ölen 12.000 Philly sakini - ve ülke çapında 675.000 kişi - Philadelphia Inquirer, olağanüstü bir bölgesel perspektif sunuyor.
 • ProQuest Historical Newspapers: The Scotsman‎ (1817 - 1950) (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • 1817'de kurulduğunda, The Scotsman o kadar radikaldi ki “yangın çıkarıcı” olarak kabul edildi. Bugün bağımsız bir ses ve yerel ve küresel olayların benzersiz bir İskoç analizini sağlamaya devam ediyor. Sir Walter Scott'un ölümünden Abraham Lincoln'ün ölümüne, Mary Shelley’nin yayınından, Frankenstein'dan Victoria Glasgow'daki çay salonları modasına ve Katolik Kurtuluş Yasası'ndan ABD borsasının çöküşüne, Scotsman benzeri görülmemiş kargaşayı ve değişimi yakaladı.
 • ProQuest Historical Newspapers: The Times of India‎  (1838 - 2010) (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • Dünyanın yaygın olarak en çok dağıtılan günlük İngilizce gazetesi, 1838'de Batı Hindistan'da ikamet eden İngilizlere hizmet vermek üzere kuruldu. Bugün bu tarihi gazete, sömürgecilik ve sömürgecilik sonrası, İngiliz ve dünya tarihi, sınıf ve cinsiyet sorunları, uluslararası ilişkiler, karşılaştırmalı din, uluslararası ekonomi, terörizm ve daha fazlası ile ilgili okumakla ilgilenen araştırmacılara hizmet ediyor.
 • ProQuest Historical Newspapers: Toronto Star‎ (1894 - 2015) (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • THE TORONTO STAR, Kanada’nın en yüksek tirajlı gazetesidir. Refah devleti, yaşlılık aylığı, işsizlik sigortası ve sağlık bakımı gibi konuları ele alan bir sosyal savunucu rolü üstlenmiştir. Kanada’nın önde gelen gazetelerinin en sol kanadı olarak kabul edilir ve Kanada sosyal politikasının gelişimi üzerinde önemli etkileri vardır. Nazi rejimine karşı ilk muhalefet yapan gazete olarak, gazetenin Almanya'da hükümet tarafından yasaklanan ilk Kuzey Amerika gazetesi olmasını sağlamıştır.
 • ProQuest Historical Newspapers: Vancouver Sun (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • Vancouver Sun, ilk olarak 12 Şubat 1912'de British Columbia'da yayınlanan günlük bir gazetedir. Bu gazete şu anda Postmedia Network'ün bir bölümü olan Pacific Newspaper Group tarafından yayınlanmaktadır.
 • Psychology (Gale OneFile) 

 • Hakkında
  • Psikoloji alaninda  anormal, biyolojik, bilişsel, karşılaştırmalı, gelişimsel, kişilik, niceliksel, sosyal ve uygulamalı psikolojinin tüm alanlarında araştırmayı destekler.
 • Psychology Database (Proquest Central) 

 • Hakkında
  • Tezlerin ve eğitim videolarının da dahil olduğu çeşitli içerik kaynakları ile önde gelen psikoloji ve psikosomatik yayınlardan  tam metin içeriklere sahiptir.Klinik ve sosyal psikolojiye ek olarak, aynı zamanda genetik, işletme ve ekonomi psikolojisi, iletişim, kriminoloji, bağımlılık, nöroloji, sosyal refah ve daha fazlası dahil olmak üzere ilgili konu başlıklara da erişim sağlamaktadır.
 • Public Health Database (Proquest Central) 

 • Hakkında
  • Öğrenciler, öğretmenler, araştırmacılar ve profesyoneller için halk sağlığı konusunda içerik sunmaktadır. 500'den fazla bilimsel dergi de dahil olmak üzere  700'den fazlası tam metin olan 900'den fazla halk sağlığı hakkında literatüre erişimi sağlar. Dergiler, tezler, videolar, haberler, ticari yayınlar, raporlar ve daha fazlası ile, veritabanı sosyal bilimlerden işletmelere biyolojik bilimlere kadar geniş bir yelpazede farklı disiplinleri kapsar.
 • PubSpace (Açık Erişim)

 • Hakkında
  • Veritabanı Kapsamında, NASA tarafından finanse edilmiş, 939 yayın mevcuttur, Yeni yayınlar eklenmeye devam etmektedir.

  Regional Business News (EBSCOHost)

 • Hakkında
  • iş dünyası ile ilgili yaklaşık 100 A.B.D ve Kanada yerel yayınını tam metin olarak içermektedir.
 • Religion and Philosophy (Gale OneFile) 

 • Hakkında
  • Sosyal konular ve teolojik yaklaşımlari cok çeşitli felsefe ve dinler arasındaki konuları kapsayan kapsamlı bir periyodik içerik koleksiyonunu keşfedin. Araştırmacılar, dinin edebiyat, sanat ve dil dahil olmak üzere tarih boyunca kültür üzerindeki etkisi hakkında değerli bilgiler edinecekler.
 • Religious Magazine Archive‎ (1845 - 2015) (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • Başlangıçta popüler bir okur kitlesini hedefleyen dini dergiler, inanç sistemlerinin kamusal yaşam üzerindeki etkisi, örneğin belirli dini hareketlerin evrimi ve gelişimi, din ve toplum / devlet arasındaki değişen ilişki gibi 20. yüzyıl din tarihinin sayısız yönünü yorumlamak için temel birincil kaynaklardır. Religious Magazine Archive, 19-21. Yüzyıllara yayılan büyük dini dergilerin tüm arşiv dosyalarını sunarak, bu önemli kaynakları yeniden erişebilir hale getirir.
 • Rosetta Stone

 • Hakkında
 • Royal Society of Chemistry

 • Hakkında
  • Royal Society of Chemistry tarafından yayınlanan kimya konusundaki yayınları kapsamaktadır.

  Sage

 • Hakkında
  • Sosyal ve beşeri bilimler ile yaşam bilimleri alanlarındaki dergilere tam metin erişim sağlanır.
 • Science Database (Proquest Central) 

 • Hakkında
  • ProQuest Science Journals 1986’dan günümüze yayınlanmış 1.600’ün üzerinde yayın içermektedir ve bu yayınların 7,3 milyon tam metin olarak yer almaktadır. Kullanıcılar tam metin formatta tüm şemalar, grafikler, tablolar, fotoğraflar ve diğer grafiksel elementlere ulaşabilmektedirler. 
 • ScienceDirect

 • Hakkında
  • 1997 den günümüze; Ziraat, Biyoloji, Sanat, Beşeri Bilimler, Mühendislik, iktisadi-idari Bilimler, Teknoloji, Çevre Bilimleri, Tıp, Fen Bilimleri, Eczacılık, Astronomi, Sosyal Bilimler, Zooloji, Yer Bilimleri konularındaki dergilere tam metin erişim sağlar.
 • SciFinder-N

 • Hakkında
  • Chemical Abstract ın online versiyonudur. Kimya ve kimya ile ilgili bilim dallarında dünyadaki en geniş veritabanıdır.
 • Scopus

 • Hakkında
  • Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı, izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en büyük makale özü ve atıf veritabanıdır.
 • Sobiad Atıf Dizini 

 • Hakkında
  • Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanında yayınlanan 1.171 derginin tam metinlerinin indekslendiği ve atıflarının bulunduğu bir veri tabanıdır. Aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu yerli bir indekstir.
 • Social Science Database (Proquest Central)

 • Hakkında
  • Sosyal bilimler alanında çeşitli bilimsel dergilere erişim sağlayan eşsiz bir kaynaktır. Veri tabanı 1.000’nin üzerinde yayın içermekte ve bu yayınların yaklaşık 700 adedi tam metin olarak yer almaktadır.
 • Sociology  Database (Proquest Central)

 • Hakkında
  • Sosyoloji ve sosyal hizmet alanında 310’dan fazla derginin tam metinlerine erişim imkanı tanır. Sosyal politika, sosyal bakım, sosyal hizmetler, sosyal antropoloji, toplumsal cinsiyet çalışmaları, gerontoloji, sosyal psikoloji ve nüfus çalışmaları gibi alanlardan ilgili başlıkları da içeren uluslararası sosyoloji ve sosyal çalışma literatürünü kapsamaktadır.
 • SPORTDiscus with Full Text

 • Hakkında
  • Spor ve spor hekimligi dergilerine yonelik en kapsamli tam metin kaynagidir.
 • SpringerLINK

 • Hakkında
  • Springer yayınevi tarafından yayınlanan çeşitli konulardaki 1280 adet dergiye ve 10.000 kitaba tam metin erişim sağlanır.

  Taylor & Francis Online Journals

 • Hakkında
  • Taylor & Francis yayınevi tarafından yayınlanan; 743 Sosyal ve Beşeri Bilimler; 405 Fen Bilimleri, Teknoloji ve Tıp alanı olmak üzere toplam 1148 elektronik dergiye 1997 yılından günümüze tam metin erişim sağlanmıştır.
 • Telecommunications Database (Proquest Central) 

 • Hakkında
  • Endüstri ve telekomünikasyon alanında 140 yayına erişim sağlamaktadır. Bu yayın 115 tanesi tam metin olarak yer almaktadır.
 • The Belt and Road Initiative Reference Source (EBSCOHost)

 • Hakkında
  • “Bir Kuşak, Bir Yol” çalışmalarını destekleyen bu eşsiz, tam metin veri tabanı, onlarca ülkede yayınlanmış binlerce akademik dergi içerir. Türkiye, Çin, Romanya, Rusya Federasyonu, Çekya, Pakistan, İran, Litvanya ve İpek Yolu ile bağlantılı tüm ülkelerin dergilerinden derlenen bu kaynağın kapsadığı konulardan bazıları şunlardır; Bilim, coğrafya, çevre, ekonomi ve finans, hukuk, internet ve telekominikasyon, inşaat mühendisliği, lojistik, mimarlık, siyaset, sürdürülebilir gelişim, tarım, teknoloji, ticaret, yapılar, v.s. “Bir Kuşak, Bir Yol” girişiminde görev alan araştırmacılara yardımcı olan bu kaynak, girişimin başarı ile tamamlanmasına katkı sağlar.
 • The Cecil Papers‎ (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • ProQuest’in The Hatfield House Archives ile işbirliği sonucu, William Cecil (1520-1598), Lord Burghley ve oğlu Robert Cecil (1563-1612), Salisbury'nin İlk Kontu tarafından toplanan yaklaşık 30.000 belgeden oluşan özel koleksiyon dijitalleştirilerek içerik oluşturulmuştur.
 • The GQ Archive (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • GQ Archive, GQ dergisinin ABD baskısının 1931'deki ilk sayısından günümüze kadar (sürekli olarak eklenen yeni sayılarla) tüm dönemini kapsamaktadır. Erkek moda ticareti unvanı (Apparel Arts) olarak lanse edilen GQ, daha sonra ünlü röportajları, sağlık, sanat / eğlence, siyaset ve spor dahil olmak üzere daha geniş erkeklerin ilgisini ve popüler kültür içeriğini kapsayacak şekilde kapsamını genişletmeden önce bir tüketici dergisi haline geldi. Bu önde gelen yayından gelen 90 yılı aşkın içerik, yalnızca erkek modası ve erkek çalışmaları alanındaki araştırmaları değil, aynı zamanda örneğin 20. yüzyıl tarihi ve toplumu, kadın tarihi ve siyaset gibi daha geniş konuları da destekleyecektir.
 • The Harper's Bazaar Archive‎ (1867 - current) (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • Harper’s Bazaar Arşivi, Harper’s Bazaar’ın 1867’den günümüze (ABD baskısı) ve 1929-2015’e (Birleşik Krallık baskısı) kadar tüm ABD ve İngiltere baskılarını, tamamen indekslenmiş ve aranabilir olarak içerir. Yaklaşık 500.000 sayfalık bu tam renkli koleksiyon, 19. yüzyılın ortalarından itibaren Amerikan, İngiliz ve uluslararası moda, toplum ve popüler kültüre güçlü bir bakış açısı sağlar ve kadın çalışmaları, moda, pazarlama, reklamcılık, malzeme kültürü, tasarım ve daha fazlası gibi çok çeşitli alanlarda akademik araştırmayı kolaylaştırır. Dönemin dünyaca ünlü tasarımcıları, modelleri, fotoğrafçıları, stilistleri ve illüstratörlerinin en etkili çalışmalarından bazılarının tarihçesini anlatmaktadır.
 • The Vogue Archive‎ (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • Vogue Archivei, 1892'den günümüze kadar tüm Vogue dergisinin (ABD baskısı) yüksek çözünürlüklü renkli sayfa görüntülerini içerir. Yirminci ve yirmi birinci yüzyılların en büyük tasarımcılarının, fotoğrafçılarının, stilistlerinin ve illüstratörlerinin çalışmalarının bir hazinesini oluşturan 400.000'den fazla sayfa dahil edilmiştir. Vogue, modanın ötesine geçen benzersiz bir Amerikan ve uluslararası popüler kültür kaydıdır. Vogue Arşivi, moda, cinsiyet ve modern sosyal tarih - geçmiş, şimdi ve gelecek - çalışmaları için önemli bir birincil kaynaktır.
 • TR Dizin (EBSCOHost)

 • Hakkında
  • TR Dizin, araştırmacıların Türkçe bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini etkinleştirmek amacıyla, ULAKBİM tarafından oluşturulmuştur.TR Dizin’in kapsamını oluşturan ulusal bilimsel dergiler, ULAKBİM TR Dizin uzmanları ile ilgili konu alanlarındaki uzman ve akademisyenlerden oluşan komiteler tarafından Dergi Değerlendirme Kriterlerine bağlı olarak seçilmektedir.ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan TR Dizin; Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler temel konularında, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Temel Bilimler, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Sosyal ve Beşeri Bilimler alt konu alanlarında dergilerden oluşmaktadır.
 • Turcademy

 • Hakkında
  • Türkiye akademik yayıncılık alanında öncü olan yayınevlerine ait kitapların bulunduğu Türkçe e-kitap platformudur.
 • Turkey Database (Proquest Central)

 • Hakkında
  • Türkiye Veri Tabanı, Türkiye'de akademik yayın yapan kuruluşlar ve eğitim kurumları tarafından yerel olarak yayınlanan tam metin akademik dergileri içermektedir. İş, bilim, teknoloji, tıp, sosyal bilimler, siyaset bilimi ve beşeri bilimler gibi temel konu alanları temsil edilmektedir.
 • Turnitin

 • Hakkında
  • Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği Lisansüstü Eğitim-Öğretim Program Açılması ve Yürütülmesine Dair ilkelerin D1 maddesi uyarınca, Tez Savunma Sınavından Önce Tez Orijinallik Raporunun enstitüye ve savunma jüri üyelerine iletilmesi gerekmektedir. Tez Orijinallik Raporu, öğrencinin danışmanı tarafından alınacaktır. Tez çalışmasını tamamlayan öğrencilerimizin konu ile ilgili olarak Danışmanlarıyla iletişim kurması gerekmektedir.
 • Türkiye Atıf Dizini

 • Hakkında
  • Türkiye Atıf Dizini, Türkiye'de Sağlık Bilimleri alanında yayımlanan 390 Türk dergisinin birbirlerine atıf yapmalarını ve ulusal atıf sayımızı yüksek seviyelere taşınmasını sağlamaktadır.

  U.S. History (Gale OneFile) 

 • Hakkında
  • ABD Tarihi, hem genc tarihçiler hem de ileri düzey akademik araştırmacılar için faydalı olan bilimsel dergilere ve magazinlere erişim sağlar. Veritabanı, ABD tarihindeki olayların dengeli bir şekilde karşılastirmasını ve bu alanda yapılan bilimsel çalışmaları sunmaktadır.
 • ULAKBiM Veritabanları

 • Hakkında
  • ULAKBiM de, 1990 ların başından bu yana çeşitli konu alanlarında Türkçe veri tabanları üretilmektedir. Türkçe veri tabanları, bir yandan akademisyenlerin Türkçe bilimsel süreli yayınlarda çıkan makaleleri tek bir arayüzden hızlı bir şekilde tarayabilmelerini mümkün kılmakta, diğer yandan ise yayın niteliğinin yükselmesine katkı sağlamaktadır.
 • UpToDate

 • Hakkında
  • UpToDate; sağlık kuruluşlarının elde ettikleri sonuçları geliştirdiği kanıtlanmış, güvenilen bir klinik karar destek kaynağıdır. Bu kuvvetli kanıta dayalı içerik; şimdi UpToDate Anywhere lisansi ile klinisyenler için ev, ofis ya da hasta başında kullanabilecek şekilde erişim kapsamındadır. Kişisel kayıt oluşturarak Uptodate'e her zaman, her yerde erişebilirsiniz.

  Vidobu 

 • Hakkında
  • Kişisel Gelişim, Mesleki Gelişim, Bilişim Teknolojileri ve Hobi Eğitimleri konusunda ihtiyaç duyulan tüm bilgileri, alanında uzman eğitmenler ile tamamen Türkçe içerikler ile sağlayan online video eğitim platformudur. 12.000’den fazla eğitim videosu ile Türkiye’nin en geniş online video eğitim kütüphanesi olan Vidobu, her ay yeni eklenen en güncel eğitim videolarıyla da her geçen gün kütüphanesini genişletmektedir.

  War and Terrorism (Gale OneFile) 

 • Hakkında
  • War and Terrorism ; Teror faaliyetleri, çatışmalar, nedenleri, etkileri ve küresel ölçekte nasıl algılandıkları hakkında fikir veren tam metin bir veritabanidir.
 • Web of Science

 • Hakkında
  • Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sanat ve insan Bilimlerini konu alan dergileri ve konferans bildirilerini düzenli olarak tarayarak araştırma alanınızla en ilgili ve prestijli yayınlara ulaşmanızı sağlar.
 • Wiley Interscience

 • Hakkında
  • iş idaresi, finans, yönetim, kimya, bilgisayar bilimleri, yerbilim, ziraat, eğitim, mühendislik, hukuk, yaşam ve sağlık bilimleri, matematik, istatistik, fizik ve psikoloji konularında 1234 adet dergiye geriye dönük arşivleriyle beraber tam metin erişim sağlanmaktadır.
 • World eBook Library 

 • Hakkında
  • World eBook Library akademik araştırmalara yardımcı elektronik kitap ve elektronik belgelerin sunulduğu dünyanın en büyük elektronik kütüphanelerinden biridir. 4,000.000’den fazla akademik belgeye tam metin erişim sağlar.
 • Women's Magazine Archive‎ (1846 - 2005) (Proquest Primary Source)

 • Hakkında
  • Kadın okuyucu kitlesini hedefleyen tüketici dergileri, 19. ve 20. yüzyıl tarihinin ve kültürünün birçok yönünü yorumlamak için kritik birincil kaynaklar olarak kabul edilmektedir. Ancak arşiv sorunlarını bulmak ve gezinmek daha önce zordu.
 • World Bank

 • Hakkında
  • Küresel ekonomi ile ilgili en önemli bilgi kaynaklarından biridir. WDI Çevrimiiçi veritabanı 220 Ülkeye ait, 1960-2005 yıllarını kapsayan 593 kalkınma göstergesine dayalı istatistiksel bilgiler verir.
 • World History (Gale OneFile) 

 • Hakkında
  • Dünya tarihindeki olayların dengeli bir şekilde karşılanması ve bu alanda yapılan bilimsel çalışmalar yer almaktadır.

  Zentralblatt MATH (zbMATH) (Açık Erişim)

 • Hakkında
  • Zentralblatt MATH (zbMATH) matematik alanında dünyanın en kapsamlı ve uzun süredir devam eden özet ve inceleme hizmeti sağlayan bir veri tabanıdır. Avrupa Matematik Derneği (EMS), Heidelberg Academy of Sciences and Humanities ve FIZ Karlsruhe tarafından düzenlenmiştir. Yazı işleri, Leibniz Associaton'ın bir üyesi olarak kar amacı gütmeyen bir şirket ve kamu yararına tanınmış bir organizasyon olan FIZ Karlsruhe'nin Berlin ofisi tarafından yapılmaktadır. ZbMATH veri tabanı, şu anda yaklaşık 3.000 dergi ve kitap serisinden ve 180.000 kitaptan alınan incelemeler ve özetlerle birlikte yaklaşık 4 milyon bibliyografik kayıt içerir. Kapsamı 18. yüzyıldan başlar ve "Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik" veri tabanının entegrasyonu ile 1868'den günümüze kadar tamamlanır.