EGE ÜNİVERSİTESİ

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Ödünç Verme

Ege Üniversitesi mensupları ve öğrencileri, üniversite kimlik kartlarını göstererek kütüphaneye girebilir ve danışma hizmetlerinden yararlanabilirler.

Ege Üniversitesi mensupları ve öğrencileri üye olmak yoluyla ödünç alma hizmetinden yararlanabilirler.

Ödünç alma süreleri şu şekildedir:

Öğretim üye ve elemanları                                              28 gün süre ile 8 kitap,
Doktora ve Lisansüstü öğrencileri                                 14 gün süre ile 5 kitap,
Lisans öğrencileri                                                              14 gün süre ile 3 kitap,
idarî personel                                                                      28 gün süre ile 5 kitap,
Diğer üniversitelerin öğretim üye ve elemanları          21 gün süre ile 5 kitap,
Diğer üniversitelerin öğrencileri                                      14 gün süre ile 2 kitap,
Kamu ve özel sektör mensupları                                     14 gün süre ile 5 kitap,
Diğer kişiler                                                                          14 gün süre ile 3 kitap

Süreli yayınlar ve referans kaynaklarından ödünç verme işlemleri yapılmaksızın, kütüphane içerisinde yararlanılır.

Tez ve nadir eserler kütüphane içerisinde ve saatlik olarak ödünç verilir.