EGE ÜNİVERSİTESİ

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Ayırtma

İstenen kaynak bir başka kullanıcı tarafından ödünç alınmış ise ayırtma işlemi yapılır.

Ayırtma işlemi ödünç verme bankosuna başvurularak yapılır.

Ayırtılan kaynak kütüphaneye geldiğinde, kullanıcı e-posta yolu ile bilgilendirilir.

Ayırtılan yayın, üyeye bildirilmesinden itibaren 24 saat içinde alınmazsa sıradaki üyeye verilir, sırada bir başka üye yoksa kütüphanedeki yerine konulur.