EGE ÜNİVERSİTESİ

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Üye Olmadan Yararlanma Ücretleri

Tüm dış kullanıcılar için günlük (Üniversitelerin Akademisyenleri Hariç)

1,00 TL.

*Diğer üniversitelerin öğrencileri (Dönemlik)

100,00 TL.

*Kişisel Üyelikler (Dönemlik)

250,00 TL.

Dijital Tarama (Yayın Sağlama)

1,00 TL (Sayfa)

**Ege Üniversitesi personel yakını (Dönemlik)

 

***Kamu Kurum ve Kuruluşları personeli (Dönemlik)

 

  

 Ödünç yayın alamazlar. Bilgi kaynaklarından kütüphane içinde yararlanabilirler. Belge Sağlama hizmetlerinden ücret karşılığı yararlanabilirler.

(*)    Kütüphane Kartı verilen üyelerimizden 10,00 TL. kart ücreti alınacaktır.

(**)   E.Ü. Çalışan yakınları için dilekçe, E.Ü. Kimlik fotokopisi ve 10,00 TL kart ücreti istenmektedir.

(***) İsteklilerin kurumlarından alacakları yazı, T.C. Kimlik fotokopisi, dilekçe ve 10,00 TL kart ücreti istenmektedir.