EGE ÜNİVERSİTESİ

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

YAYIN ADI

YAZAR

 

Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Grameri: 1. Kısım Karşılaştırmalı Ses Bilgisi

Nikolaus POPPE

Çevirmen: Zeki KAYMAZ

 

Aşık Garip hikayesi üzerinde mukayeseli bir araştırma

Fikret TÜRKMEN

 

Aşık Şevki Halıcı'dan Derlenen Halk Hikayeleri

Fikret TÜRKMEN

Mustafa CEMİLOĞLU

 

Halk bilimi yöntemi

Julius KROHN

Kaarle KROHN

 

Makaleler ve incelemeler

Abdülkadir İNAN

 

Manas Destanı üzerinde incelemeler: (çeviriler)

Fikret TÜRKMEN

 

Nasreddin Hoca latifelerinin şerhi: (Burhaniye tercümesi) transkripsiyon metin inceleme

Fikret TÜRKMEN

 

Tahir ile Zühre

Fikret TÜRKMEN

 

Türk dünyası efsane ve masallarında bir dev tipi: Yalmavuz / Celmoğuz

Alimcan İNAYET

 

Türk edebiyatında harf şiirleri ve elif nameler

Mehmet TEMİZKAN

 

Türk halk edebiyatının Ermeni kültürüne tesiri

Fikret TÜRKMEN

 

Türkiye'deki gizli diller üzerine bir araştırma

Zeki KAYMAZ

 

Türkmen şiiri antolojisi

Fikret TÜRKMEN

Gurbandurdı GELDİEV

 

Yusuf mamay ve manas destanı: Doğu Türkistan kırgız varyantı

Alimcan İNAYET

 

İmparatorluk politikalarında teo-stratejiler ve Türkiye

Nadim MACİT

 

Türkiye’deki gizli diller üzerine bir araştırma

Zeki KAYMAZ

 

Dünya-dil sistemi ve dini söylem: Laik-demokratik sistem ve teoloji

NADİM MACİT

 

Küresel güç politikaları Türkiye ve İslam

Nadim MACİT

 

Türk halkları tarihine giriş: Ortaçağ ve erken yeniçağ'da Avrasya ve Ortadoğu'da etnik yapı ve devlet oluşumu

Peter B. GOLDEN

Çev.: Osman KARATAY

 

Türklerin kökeni

Osman KARATAY

 

Dede Korkut hikayeleri tesiri ile teşekkül eden halk hikayeleri

Metin EKİCİ

 

Halk bilgisi folklor : Derleme ve inceleme yöntemleri

 

Metin EKİCİ

 

Halk biliminde kuramlar ve yaklaşımlar 1

HAZ.: M. Öcal OĞUZ

HAZ.: Metin EKİCİ

HAZ.: Nebi ÖZDEMİR

HAZ.: Gülin ÖĞÜT EKER

HAZ.: Selcan GÜRÇAYIR TEKE

 

Halk biliminde kuramlar ve yaklaşımlar 2

HAZ.: M. Öcal OĞUZ

HAZ.: Selcan GÜRÇAYIR TEKE

 

Halk biliminde kuramlar ve yaklaşımlar 3

HAZ.: M. Öcal OĞUZ

HAZ.: Selcan GÜRÇAYIR

HAZ.: Sunay ÇALIŞ

 

Türk Halk edebiyatı: El kitabı

M. Öcal OĞUZ

Metin EKİCİ

Mehmet AÇA…

 

İzmir'de yaşayan âşıklar antolojisi

Metin EKİCİ

Pınar FEDAKAR

Sıtkı Bahadır TUTU

Mustafa GÜLTEKİN

İzzet KOCADAĞ

 

Abdulla şaik talıbzade: Hayatı, sanatı, seçme eserleri (1881-1959)

Ali EROL

 

Mikayil müşfik : Azadlıq dastanı: Hayatı, sanatı, eserlerinden seçmeler

Ali EROL

 

Azerbaycan şiiri'nde romantizim: (1905-1917)

Ali EROL

 

Hophopname'de sosyal tenkit: (Sabir'in meclisinde "on iki kişi")

Ali EROL

 

Türk halk şiirinde sureler ve ayetler

Mehmet TEMİZKAN

 

Saha (Yakut) büyü masalları

Muvaffak DURANLI

 

Türk Düny. Araş. Ens. (Kütp. Ait yay.)

Türk Düny. Araş. Ens. (Kütp. Ait yay.)