Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

İntihal

Program

iThenticate intihal Programı

Erişim Adresi: http://www.ithenticate.com/

iThenticate sadece akademik çalışmalardaki intihalleri tespit etmek amacıyla TÜBiTAK ULAKBiM tarafından üniversitemiz erişimine açılmıştır. Sistem; tez, ödev vb. çalışmalar için kullanılmamalıdır.

Önemli: iThenticate Firması ile Ulakbim arasında imzalanan sözleşme gereği  kullanıcı hesabı açılabilmesi için asgari Doktora derecesine sahibi olunması gerekmektedir. 

Programı kullanmak isteyen Akademisyenlerimizin erişim tanımlamaları için;  leman.kozakci@ege.edu.tr adresine "ünvan, bölüm, ad, soyad, telefon ve ege uzantılı elektronik posta adresi" bildirmeleri gerekmektedir. 

iThenticate Hızlı Başlangıç Kılavuzu  

iThenticate Kullanım Kılavuzu  

 

 Turnitin

 

Erişim Adresi: http://turnitin.com/tr/

 

Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği Lisansüstü Eğitim-Öğretim Program Açılması ve Yürütülmesine Dair ilkelerin D1 maddesi uyarınca, Tez Savunma Sınavından Önce Tez Orijinallik Raporunun enstitüye ve savunma jüri üyelerine iletilmesi gerekmektedir.

Tez Orijinallik Raporu, öğrencinin danışmanı tarafından alınacaktır.

Tez çalışmasını tamamlayan öğrencilerimizin konu ile ilgili olarak Danışmanlarıyla iletişim kurması gerekmektedir.

Öğretmen / Danışman Kılavuzu için Tıklayınız

Ödev eklerken dikkat edilmesi gerekenler