EGE ÜNİVERSİTESİ

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

American Academy of Pediatrics (AAP)

Pediatri alanındaki erişilebilen 5 dergi şunlardır:

1. Pediatrics www.pediatrics.org) Konusunda en yüksek sınıflandırmaya sahip pediatri dergisidir. Pediatrics’in etki faktörü 4.789’dur. Aylık dergide konu uzmanları tarafından gözden geçirilmiş özgün araştırmalar, eleştiriler, yorumlar, AAP Politika Bildirimleri, uygulama kılavuz ilkeleri ve özel ekler yayınlanmaktadır.

2. Pediatrics in Review www.pedsinreview.org) Günlük olarak uygulamada görülen kapsamlı araştırmaları nedeni ile klinisyenler, hastabakıcılar ve eğitimciler tarafından takip edilmektedir. Şüphe Endeksi, Temel Konular ve Uzman Görüşleri givi popüler özellikler içermektedir.

3. NeoReviews www.neoreviews.org) Sadece elektronik yayın olarak mevcut olan bu dergi, perinatolojistleri ve neonatolojoistleri hedeflemeketedir. Derginin yorumları neonatoloji alanında en son gelişmeleri ve en iyileri kapsamakta ve derginin olşağan köşe yazıları uluslararası ve tarihi bakış açılarını ve ayrıca Visual Diagnosis (Görsel Tanı) ve Strip of the Month (Ayın Parçası) gibi etkileşimli özellikleri içermektedir.

4. AAP Grand Rounds www.aapnews.org) 100’den fazla genel ve özel tıp dergisinden alınmış bulunan makalelerin kanıta dayalı özetlerini aktarır. Bu derginin yayın kurulu üyeleri, 50’den fazla pediatrik alt uzmanlık dalını temsil etmekte olup, yayınların eleştirisini yapmakta ve bulguların daha iyi yorumlanabilmesine yardımcı olmak üzere araçlar temin etmektedirler.

5. AAP News www.aapgrandrounds.org) Üyeler için yayımlanan resmi haver dergisidir. Hem klinik hem de uygulama yönetim bilgileri, ürün geri çağırımları ile ilgili haberler ve ilaç uyarıları ve klinisyenlerin kendi alanlarında bilgilerini güncel tutabilmeleri için gerekli olabilecek türde bilgileri kapsar.

 

ilgili Kütüphaneci: Leman KOZAKÇI

leman.kozakci@ege.edu.tr

Dahili:2125 / 168