EGE ÜNİVERSİTESİ

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Scopus

Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı, izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en büyük makale özü ve atıf veritabanıdır.

Erişim adresi:www.dropbox.com/s/5j8980gt954cypj/Elsevier%20Scopus%20TR.pdf  

ilgili Kütüphaneci: Leman KOZAKÇI

leman.kozakci@ege.edu.tr

Dahili:2125 / 168