EGE ÜNİVERSİTESİ

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YAYIN ADI

YAZAR

KULLANIM İSTATİSTİĞİ

Fotoğrafçılık tarihinde teknik ve kültürel dönüşümler

Zuhal ÖZEL SAĞLAMTİMUR

1

Reklam ve Biz

Belma GÜNERİ FIRLAR

0

Reklam yazarlığı

Müge ELDEN

0

Web siteleri ve ikna: Teknolojinin ikna gücü

Sinem YEYGEL ÇAKIR

0

Reklama rota çizmek

F. Belma GÜNERİ FIRLAR

1

Sanal ortamda bütünleşik pazarlama iletişimi

Belma GÜNERİ FIRLAR

Sinem YEYGEL

0

Temel kavramlarla reklam ajansı - reklamveren ilişkileri

Işıl KARPAT AKTUĞLU

Ayşen TEMEL EĞİNLİ

Sema MİSCİ

1

Reklamda rekabetin anahtarı: Medya planlama

Belma GÜNERİ FIRLAR

0

Kişilerarası iletişim: Bilgiler-etkiler-engeller

Demet GÜRÜZ

Ayşen TEMEL EĞİNLİ

0

İletişim becerileri anlamak, anlatmak, anlaşmak

Demet GÜRÜZ

Ayşen TEMEL EĞİNLİ

0

Yönetim ve organizasyon: Bireyden örgüte, fikirden eyleme

Demet GÜRÜZ

Emet GÜREL

0

Reklam yönetimi

Demet GÜRÜZ

0

Reklam ve reklam mevzuatı

B. Zakir AVŞAR

Müge ELDEN

0

Memnun çalışanlar: (Çalışan ilişkileri yönetimi/ ERM); Memnun müşteriler: (Müşteri ilişkileri yönetimi/CRM)

Sinem YEYGEL ÇAKIR

Ayşen TEMEL EĞİNLİ

0

İnternet çağında kurumsal iletişim

Ebru UZUNOĞLU

Ferah ONAT

Özlem AŞMAN ALİKILIÇ

Sinem YEYGEL ÇAKIR

0

Etkili sunum teknikleri

Demet GÜRÜZ

 Ayşen TEMEL EĞİNLİ

0

Reklam ve hukuksal düzenlemeleri

Zakir AVŞAR

Müge ELDEN

Osman ÇAYDERE

Uğur BAKIR

0

Kampanya planlaması: Reklam temelli pazarlama planı

Jim AVERY

ÇEV.: Celil OKER

1

Reklam nasıl işe yarar araştırmanın rolü=How advertising works the role of research

DER.: John Philip JONES

ÇEV.: Mustafa DİLBER

ÇEV.. Didem Ünal BİÇİCİOĞLU

0

Reklam ne zaman işe yarar?: Reklamın satışları tetiklemesi

John Philip JONES

ÇEV.: Erhan GÜVEN

0

Hesap verebilen reklam: Yöneticiler ve analistler için el kitabı

Simon BROADBENT

ÇEV.: Haluk MESCİ

0

Müşteri ilişkileri rehberi: Müşteri temsilcilerinin bilmesi gerekenler

Çev.: Bilgin ADALI [ve bşk..]

0

Reklam çekicilikleri: Cinsellik, mizah, korku

Müge ELDEN

Uğur BAKIR

1

Reklam ve reklamcılık

Müge ELDEN

0

Kurumsal reklamın anlattıkları (2 ADET)

Müge ELDEN

Sinem YEYGEL

0

Marka yönetimi: Güçlü ve başarılı markalar için temel ilkeler

Işıl KARPAT AKTUĞLU

1

Reklam ustaları 1

ED.: Müge ELDEN

ED.: Uğur BAKIR

1

Reklamcılığımızın ilk yüzyılı: 1840-1940

Orhan KOLOĞLU

0

Dagmar: Ölçülür reklam sonuçları için reklam hedeflerini tanımlamak

Solomon DUTKA

ÇEV.: Haluk MESCİ

0

Reklamda görsel tasarım: Yaratıcılık ve sanat

Müge ELDEN

Özen OKAT ÖZDEM

1

Medya ve mizah

ED.: Huriye KURUOĞLU

ED.: Mikail BOZ.

0

Medyada toplumsal cinsiyet okumaları

ED.: Dilek Takımcı

ED.: İlknur Gürses

0

Medya ve iletişim sosyolojisi = Sociologie de la communication et des media

Eric MAİGRET

ÇEV.: Halime YÜCEL

0

İletişim kuramları tarihi: Histoire des theories de la communication

Armand MATTELART

Michele MATTELART

ÇEV.: Merih ZILLIOĞLU