EGE ÜNİVERSİTESİ

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

YAYIN ADI

YAZAR

KULLANIM İSTATİSTİĞİ

Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Grameri: 1. Kısım Karşılaştırmalı Ses Bilgisi

Nikolaus POPPE

Çevirmen: Zeki KAYMAZ

1

Aşık Garip hikayesi üzerinde mukayeseli bir araştırma

Fikret TÜRKMEN

0

Aşık Şevki Halıcı'dan Derlenen Halk Hikayeleri

Fikret TÜRKMEN

Mustafa CEMİLOĞLU

0

Halk bilimi yöntemi

Julius KROHN

Kaarle KROHN

0

Makaleler ve incelemeler

Abdülkadir İNAN

0

Manas Destanı üzerinde incelemeler: (çeviriler)

Fikret TÜRKMEN

0

Nasreddin Hoca latifelerinin şerhi: (Burhaniye tercümesi) transkripsiyon metin inceleme

Fikret TÜRKMEN

0

Tahir ile Zühre

Fikret TÜRKMEN

0

Türk dünyası efsane ve masallarında bir dev tipi: Yalmavuz / Celmoğuz

Alimcan İNAYET

0

Türk edebiyatında harf şiirleri ve elif nameler

Mehmet TEMİZKAN

0

Türk halk edebiyatının Ermeni kültürüne tesiri

Fikret TÜRKMEN

0

Türkiye'deki gizli diller üzerine bir araştırma

Zeki KAYMAZ

0

Türkmen şiiri antolojisi

Fikret TÜRKMEN

Gurbandurdı GELDİEV

0

Yusuf mamay ve manas destanı: Doğu Türkistan kırgız varyantı

Alimcan İNAYET

0

İmparatorluk politikalarında teo-stratejiler ve Türkiye

Nadim MACİT

0

Türkiye’deki gizli diller üzerine bir araştırma

Zeki KAYMAZ

0

Dünya-dil sistemi ve dini söylem: Laik-demokratik sistem ve teoloji

NADİM MACİT

0

Küresel güç politikaları Türkiye ve İslam

Nadim MACİT

0

Türk halkları tarihine giriş: Ortaçağ ve erken yeniçağ'da Avrasya ve Ortadoğu'da etnik yapı ve devlet oluşumu

Peter B. GOLDEN

Çev.: Osman KARATAY

0

Türklerin kökeni

Osman KARATAY

1

Dede Korkut hikayeleri tesiri ile teşekkül eden halk hikayeleri

Metin EKİCİ

0

Halk bilgisi folklor : Derleme ve inceleme yöntemleri

 

Metin EKİCİ

0

Halk biliminde kuramlar ve yaklaşımlar 1

HAZ.: M. Öcal OĞUZ

HAZ.: Metin EKİCİ

HAZ.: Nebi ÖZDEMİR

HAZ.: Gülin ÖĞÜT EKER

HAZ.: Selcan GÜRÇAYIR TEKE

0

Halk biliminde kuramlar ve yaklaşımlar 2

HAZ.: M. Öcal OĞUZ

HAZ.: Selcan GÜRÇAYIR TEKE

0

Halk biliminde kuramlar ve yaklaşımlar 3

HAZ.: M. Öcal OĞUZ

HAZ.: Selcan GÜRÇAYIR

HAZ.: Sunay ÇALIŞ

0

Türk Halk edebiyatı: El kitabı

M. Öcal OĞUZ

Metin EKİCİ

Mehmet AÇA…

0

İzmir'de yaşayan âşıklar antolojisi

Metin EKİCİ

Pınar FEDAKAR

Sıtkı Bahadır TUTU

Mustafa GÜLTEKİN

İzzet KOCADAĞ

0

Abdulla şaik talıbzade: Hayatı, sanatı, seçme eserleri (1881-1959)

Ali EROL

0

Mikayil müşfik : Azadlıq dastanı: Hayatı, sanatı, eserlerinden seçmeler

Ali EROL

0

Azerbaycan şiiri'nde romantizim: (1905-1917)

Ali EROL

0

Hophopname'de sosyal tenkit: (Sabir'in meclisinde "on iki kişi")

Ali EROL

0

Türk halk şiirinde sureler ve ayetler

Mehmet TEMİZKAN

0

Saha (Yakut) büyü masalları

Muvaffak DURANLI

0

Türk Düny. Araş. Ens. (Kütp. Ait yay.)

Türk Düny. Araş. Ens. (Kütp. Ait yay.)

0