EGE ÜNİVERSİTESİ

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Gecikme ve Kayıp

Üyeler ödünç aldıkları yayınları zamanında iade etmekle yükümlüdürler. Gecikme halinde;

Kullanıcı her gün için gecikme bedeli ödemek zorundadır.

Zamanında iade edilmeyen yayınlar için kullanıcıya 15'er gün ara ile iki uyarı notu gönderilir.

Uyarı notunun üyenin eline ulaşmaması veya geç ulaşmasından kütüphane sorumlu değildir. Bu durumda gecikme bedellerinde indirim veya affetme söz konusu değildir.

iki kez uyarı notu gönderilen kullanıcı, yayınları yine iade etmezse, bu yayınlar için kayıp yayın işlemi yapılır, kayıp yayın bedeli, işlem bedeli ve gecikme bedelini içeren bir bilgi gönderilir ve zarar karşılanmadıkça üyeye 2 ay süreyle ödünç yayın verilmez.

Kaybedilen yayınlardan baskısı mevcut olanların üye tarafından sağlanması istenir, ayrıca işlem bedeli alınır. Yayın üye tarafından sağlanamazsa, üyeden son baskı ücretinin 3 katı ve işlem bedeli alınır.

Baskısı tükenmiş yayınların kaybolması durumunda, Daire Başkanlığı tarafından saptanan ücret ve işlem bedeli alınır.

Kaybedilen yayın, iade tarihine kadar kütüphaneye bildirilmez ise ayrıca gecikme bedeli alınır.