canlı destek

Veritabanları

Academic OneFile (Gale) 

Gale’in önde gelen periyodik kaynağı Gale Academic OneFile, BBC Worldwide Learning’den videolar ve CNN’den binlerce podcast ve transkript de dahil olmak üzere 17.000’in üzerinde bilimsel dergiden ve diğer yetkili kaynaklardan milyonlarca makale sunmaktadır. 11.000'den fazla hakemli dergiyi içerir (tam metinde 8.000'den fazla)

Erişim için TIKLAYINIZ

Academic Search Ultimate (EBSCOHOST)

Dünyanın en kapsamlı çok disiplinli veri tabanı olan Academic Search Ultimate, sosyal ve beşeri bilimlerde olduğu kadar bilim, teknoloji, mühendislik ve daha birçok alanda en değerli hakemli tam metin dergileri içeren lider veri tabanıdır.

[Detaylı Bilgi]

Erişim için TIKLAYINIZ

Access Engineering

McGraw Hill Yayınevi tarafından kullanıcısına mühendislik konularındaki referans kaynakları dinamik bir platformda sunmaktadır. Veri tabanı en güvenilir kaynaklara hızlı bir şekilde ulaşmanızı sağlar. Kitap koleksiyonu büyümekte, sürekli güncel tutulmakta, interaktif tablo ve grafiklerle desteklenmektedir.

[Detaylı Bilgi]

Erişim için TIKLAYINIZ

Access Pharmacy 

McGRAW HILL yayınevinin Eczacılık alanında geliştirdiği ve ABD’de eczacılık eğitimi / board sınavı (NAPLEX) en çok kullanılan veritabanıdır. Düzenli olarak güncellenen, eczacılık eğitiminin değişen taleplerini karşılamak üzere tasarlanmış çevrimiçi kaynaktır. AccessPharmacy, kullanıcılara önde gelen eczacılık referanslarını keşfetmeye, müfredat konularını taramaya, ilaçları ve takviyeleri araştırmaya ve kullanıcılara eczacılık ile ilgili en son haberler ile bilgilerini güncel tutmalarına olanak tanır. Görsel vakalar ve vaka çalışmaları ile öğrencilerin karar verme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur.

[Detaylı Bilgi]

Erişim için TIKLAYINIZ

Advanced Techenologies&Aerospace Database (Proquest Central) 

İleri teknoloji literatürünün geniş kapsamını sunar. İşlenen konular arasında havacılık, astronomi, iletişim, bilgisayar ve bilgi teknolojisi, elektronik, lazerler, katı hal malzemeleri ve cihazları, uzay bilimleri ve telekomünikasyon bulunmaktadır.

Erişim için TIKLAYINIZ

Agriculture (Gale OneFile) 

Gale OneFile: Tarım ve tarım ile ilgili alanları kapsayan dergilere erişim sağlar. Araştırmacılar, sanayiyi tarimi ve çiftçiliğin pratik yönleriyle bahçecilik alanındaki en son bilimsel araştırmalara erisebilir.

Erişim için TIKLAYINIZ

Agriculture& Environmental Science Database (Proquest Central) 

Tarımsal araştırmalar ve müttefik disiplinler için eşsiz bir içerik sunmaktadır. İçerik, mühendislik, biyoteknoloji, bakteriyoloji, atmosfer bilimi, ekoloji ve biyoloji gibi disiplinlerdeki çeşitli uzmanlık alanlarından seçilmiştir.

Erişim için TIKLAYINIZ

APA PsycARTICLES

Psikoloji alanının en önde gelen yayıncısı olan American Psychological Association (APA) tarafından yayımlanan en saygın ve hakemli dergilerdeki makalelere tam metin erişim sağlayan PsycARTICLES veri tabanı, psikoloji ve davranış bilimlerinde hazırlanan en kapsamlı birincil tam metin kaynaktır.
[Detaylı Bilgi]

Erişim için TIKLAYINIZ

Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 (EBSCOHost)

Bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans kaynağıdır. 1,400'den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makale barındırır.

Erişim için TIKLAYINIZ

Archives Unbound 

2009 yılından bu yana, Archives Unbound programı 230'dan fazla başlık yayınladı. Programın kökleri mikrofilmlerin dijitallestirilmesiyle olmustur. Sosyal bilimler alaninda ciddi araştırma yapan akademisyenlerin birincil kaynaklara erismesini mümkün kılmaktadır.Geniş konu kümeleri şunları içerir: Orta Doğu çalışmaları, Turkiye,  Afrika kökenli Amerikalı çalışmaları, Amerikan Kızılderili çalışmaları, Asya çalışmaları, İngiliz tarihi, Holokost çalışmaları, LGBT çalışmaları, Latin Amerika ve Karayipler çalışmaları, politika Bilimi, dini çalışmalar ve feminizim çalışmaları. Toplam 12 milyon sayfadan oluşan 290.000'den fazla belgeden oluşur. Koleksiyondaki tekil başlıklar 1.200 ila 200.000 sayfa arasında değişmektedir. Önümüzdeki yıl boyunca 1,1 milyondan fazla sayfaya ulaşan 32 yeni koleksiyon eklenecektir.

Erişim için TIKLAYINIZ

Arts&Humanities Database (Proquest Central) 

Etnik çalışmalar, kadın çalışmaları, sosyoloji, kültürel çalışmalar ve daha fazlası dahil olmak üzere ilgili alanlardan tam metin dergilere erişim sağlamaktadır. Bu veri tabanı özellikle görsel ve uygulamalı sanatlarda önemli bir kaynaktır.

Erişim için TIKLAYINIZ

Association for Computing Machinery (ACM)

ACM Digital Library veritabanı, bilgisayar, elektrik ve elektronik ile igili dergileri kapsamaktadır.
[Kullanım Rehberi]

Erişim için TIKLAYINIZ

American Academy of Pediatrics (AAP)

American Academy of Pediatrics (AAP) tarafindan yayınlanan Pediatri konusundaki 6 Adet dergiye erişim sağlanmaktadır.
[Detaylı Bilgi]

Erişim için TIKLAYINIZ

American Chemical Society (ACS)

ACS (Amerikan Kimya Derneği) tarafından yayınlanmakta olan kimya alanında ve ilgili disiplinlerdeki dergilere tam metin elektronik erişim imkanı sunmaktadır. En eskisi 1879 yılı olmak üzere dergilerin arşiv erişimleri mevcuttur.
[Kullanım Rehberi]

Erişim için TIKLAYINIZ

American Institute of Physics (AIP)

Fizik bilimlerinde yüksek etki değerine (Impact Factor) sahip dergileri ve AIP konferans bildirilerini içermektedir.
[Detaylı Bilgi]

Erişim için TIKLAYINIZ

ASTM Digital Library

Teknoloji geliştirme çalışmalarında otorite bir bilgi kaynağıdır. Kitaplar, teknik ve bilimsel makaleler, dergiler, monograflar ve standartlar dahil olmak üzere kapsamlı bir içeriğe sahiptir.
[Detaylı Bilgi]

Erişim için TIKLAYINIZ

Biological Science Database (Proquest Central) 

Hayvan davranışı, sudaki yaşam ve balıkçılık, biyokimya, ekoloji, bitki bilimi, toksikoloji, viroloji, mikrobiyoloji, immünoloji genetiği, sağlık ve güvenlik bilimi, entomoloji ve endokrinoloji nörolojisi dahil olmak üzere biyolojik bilim alanlarının kapsamlı bir içeriğini sunar. Kaynak ayrıca, ProQuest’in ödüllü arama işlevini ve 30'dan fazla konu uzmanlığı özeti ve alıntı veritabanını kullanarak çapraz arama yapabilme özelliğini getiren MEDLINE®'a erişimi de içeriyor.

Erişim için TIKLAYINIZ

BioOne

Biyoloji, ekoloji ve çevre bilimleri konularındaki dergileri kapsayan BioOne; yüksek kalitede ve lider durumunda olan kaynakları bir araya toplayan veritabanıdır.
[Detaylı Bilgi]

Erişim için TIKLAYINIZ

Business Source Ultimate (EBSCOHOST)

İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri için derlenen Business Source Ultimate, alanında dünyanın en kapsamlı tam metin dergi içeriğinin yanı sıra sunduğu birçok farklı doküman türü ile komple bir araştırma aracıdır.Kapsadığı konulardan bazıları: Bankacılık, çalışma ekonomisi, ekonometri, ekonomi, finans, iktisadi gelişme, iktisat vb.
[Detaylı Bilgi]

Erişim için TIKLAYINIZ

Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982 (EBSCOHost)

İş ve işletme araştırmaları için değerli bir kaynak olan Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982, 70 yıllık akademik arşivinde akademik ve ticari dergileri indekslemektedir ve içerisinde Industrial Arts Index (1913-1957) veri tabanını da barındırır.

Erişim için TIKLAYINIZ

CAB Abstracts

Ziraat ve uygulamalı yaşam bilimleri konularını kapsayan en kapsamlı uluslararası veritabanıdır.
[Kullanım Rehberi]

Erişim için TIKLAYINIZ

Cambridge Journals

Cambridge Üniversitesi tarafından yayınlanan Bilim, Teknoloji, Tıp, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında tam metin dergiler içeren önemli bir veritabanıdır.
[Kullanım Rehberi]

Erişim için TIKLAYINIZ

Career & Technical Education Database (Proquest Central) 

Mesleki bilgiye yönelik eksiksiz bir bilgi kaynağıdır. Veri tabanı 790 yayın içermekte ve bu yayınların 700’den fazlası tam metin olarak yer almaktadır. Öğrenci ve öğretim görevlileri bilgisayar bilimleri, sağlık, yapı sektörü, mekanik, satış, muhasebe, grafik dizayn, fotoğrafçılık başlıkları altında detaylı mesleki bilgilere erişebilirler.  Kariyer yapmak isteyen ve iş arayanların bilgi ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı ticaret ve endüstri bilgileri sunmaktadır. Endüstri bilgisi, kariyer danışmanlığı ve bir işe giriş için gerekli olan araç ve kaynaklara yönelik çok çeşitli talepleri karşılamaya yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur.

Erişim için TIKLAYINIZ

Central & Eastern European Academic Source (EBSCOHost) 

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanan akademik dergilerin tam metinlerini içeren bu veri tabanı, hem çok disiplinlidir hem de birçok farklı dilde yayını kapsar. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 30’un üzerinde ülkeden 660’a yakın tam metin dergiden oluşan bir koleksiyon sunar.

İçerdiği konulardan bazıları: Edebiyat, fen bilimleri, hukuk, iş ve ekonomi, kütüphane ve bilgi bilimleri, mühendislik, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, tıp ve sağlık bilimleri, v.s.

Erişim için TIKLAYINIZ

Cochrane Library

Kanıta dayalı tıp veritabanıdır. Sağlık hizmetlerinde yapılmış tedavi ve müdahalelerde kanıtlanmış araştırmaları, metodolojik ve tanısal testlerin de yer aldığı güncel bilgileri içeren kaynaklara dayalı veri tabanlarını tek bir çatıda toplayan çevrimiçi bir kütüphanedir.
[Detaylı Bilgi]

Erişim için TIKLAYINIZ

Communications and Mass Media (Gale OneFile) 

Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Kitle Iletisim ile ilgili 400'den fazla dergide bulunan bilgileri bir araya getiriyor. Reklam, halkla ilişkiler, dil bilimi ve edebiyat da dahil olmak üzere iletişim alanının tüm yönleriyle ilgili yaklaşık 3 milyon makale.

Erişim için TIKLAYINIZ

Computer science Database (Proquest Central) 

Öğrencilerin ve fakültelerin bilgi teknolojisi ve bilgisayar bilimleri alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulmuştur. Computing Database, 500'den fazla kaynaktan 4,2 milyon tam metin makaleye erişim sağlamaktadır. Araştırmacılar bilimsel araştırmalar ve mühendislik literatürü için hayati önem taşıyan tüm grafiklere, diyagramlara, tablolara, fotoğraflara ve diğer birçok öğeye erişebilir.

Erişim için TIKLAYINIZ

ChemSpider (Açık Erişim)

28 milyondan fazla kimyasal yapı ve bu yapılara ait detaylar veren ücretsiz bir kimyasal yapı veri tabanıdır. 400den fazla kaynaktan çekilen verilerle ChemSpider, tek bir ara yüz altından kullanıcılara kapsamlı araştırmalar yapma imkanı sunmaktadır.
[Kullanım Rehberi]

Erişim için TIKLAYINIZ

Dentistry & Oral Sciences Source

Yaklaşık %95’i hakemli olmak üzere, Diş Hekimliği ile ilgili 260’tan fazla tam metin akademik dergi ve yaklaşık 350 derginin künye ve özet bilgileri içeren Dentistry & Oral Sciences Source™ veri tabanı, Diş Hekimliği fakülteleri için hazırlanmış tek tam metin veri tabanıdır. 
[Detaylı Bilgi]

Erişim için TIKLAYINIZ

DynaMed

Hekimler ve diğer sağlık profesyonelleri için hasta bakımına yönelik tasarlanmış olan DynaMed dünyanın en kapsamlı ve en güncel kanıta dayalı klinik referans aracıdır.
[Detaylı Bilgi]

Erişim için TIKLAYINIZ

Earth, Atmospheric&Aquatic Science Database (Proquest Central) 

Kapsamı, Meteorolojik ve Jeoastrofizik Özetleri (MGA) genişleterek, uzman editoryal ekipler tarafından yönetilen kontrollü kelime haznesiyle yapılandırılmış kelimeler ve indeksler yoluyla kapsamlı keşiflere imkan tanır. 

Erişim için TIKLAYINIZ

East&South Asia Database (Proquest Central) 

Çin, Hong Kong, Endonezya, Japonya, Malezya, Güney Kore, Filipinler, Singapur dahil olmak üzere Doğu ve Güney Asya ülkelerindeki akademik yayın kuruluşları ve eğitim kurumları tarafından yerel olarak yayınlanan tam metin akademik dergiler sunmaktadır. İş, bilim, teknoloji, mühendislik, tıp, sosyal bilimler, siyaset bilimi, hukuk ve beşeri bilimler de dahil olmak üzere temel olarak bu konu alanları temsil edilmektedir.

Erişim için TIKLAYINIZ

Ebook Central (EBRARY)

Çeşitli bilim alanlarında 200.000 den fazla elektronik kitaba erişim olanağı sağlar.
[Detaylı Bilgi]     [Kullanım Rehberi]
   

Erişim için TIKLAYINIZ

EBSCO eBook Collection 

Dünyanın en geniş kapsamlı multidisipliner, kullanıcı sınırı ve limiti bulunmayan, tam metin elektronik kitap veritabanıdır. İçeriğinde 500.000 e yakın elektronik kitap bulunmaktadır.

[Kullanım Rehberi]

Erişim için TIKLAYINIZ

Economics and Theory (Gale OneFile) 

Ekonomi ve ilgili alanlardaki konulara odaklanan akademik dergi ve magazinlere erişim sağlar. Amerikan Ekonomik Birliği'nin EconLit bibliyografyasında indekslenmiş başlıklara vurgu yapar.

Erişim için TIKLAYINIZ

Education Database (Proquest Central) 

Kullanıcılara 1.090 dan fazla en iyi eğitimsel yayına ve bu yayınların 800’dan fazlasının tam metinlerine erişim imkanı tanır. Bugüne kadar yaklaşık 8 milyondan fazlası tez olmak üzere 2.2 milyondan fazla kayıt var. Bu veritabanında yer alan yayınların yaklaşık% 75'i bilimsel dergilerdir. . İçeriğin çoğunluğu 1980'den günümüze kadar uzanıyor, ancak daha önceki belgeler ve makaleler var. Education Database sadece ilkokul, ortaokul ve lise eğitimine yönelik literatürü değil ayrıca özel eğitim, ev eğitimi, erişkin eğitimi ve yüzlerce ilişkili eğitim konusunu kapsamaktadır.

Erişim için TIKLAYINIZ

EMERALD

İşletme, ekonomi, insan kaynakları, yönetim, pazarlama, kalite, bilgi yönetimi,eğitim,kütüphane, mühendislik gibi konularda 121 dergiye tam metin erişim sağlanmaktadır
[Kullanım Rehberi]
   [Dergi Listesi]

EMERALD

 

EMIS 

125’den fazla gelişmekte olan ülkeyi kapsayan Şirket, Sektör, M&A, ve Ülke Makroekonomik bilgisi ve çok kaynaklı haber sağlayan bir veritabanıdır.
[Kullanım Rehberi]
   [Detaylı Bilgi]

Erişim için TIKLAYINIZ

 

ERIC

Eğitim literatürüne ve kaynaklarına erişim sağlamaktadır. 1966'dan günümüze kadar 1.4 milyondan fazla kayıt içeren ERIC, 337,000 tam metin doküman sunmaktadır.
[Kullanım Rehberi]
   [Dergi Listesi]

ERIC

Fine Arts & Music Collection (Gale OneFile) 

Güzel Sanatlar, drama, müzik, sanat tarihi ve film yapımcılığı ile ilgili öğrencilerini parmaklarının ucuna 10.4 milyon makale sunmaktadir. Wilson Sanat Endeksi ve Répertoire International de Littérature Musicale (RILM) dizini gibi veritabanlarında yer alan 250'den fazla dergi tam metin olarak mevcuttur.

Erişim için TIKLAYINIZ

Gale eBooks 

Tüm disiplinlerde ihtiyaclariniz karsilacak 1,700 başlık altında 4000 ciltlik ansiklopedi serisidir. Oğrenciler, araştırmacılar, profesyoneller ve genel okuyucuların ihtiyaçlarını hedefleyen E-Referans kitap koleksiyonudur. Turkce arayuz, MP3 olarak dinleyebilme/indirebilme, atif araclari ve daha bircok ozelligi ile kullanici dostu kitap platformudur.

[Eğitim Videosu]

Erişim için TIKLAYINIZ

 

Gale Reference Complete 

4 ana koleksiyon altında bir araya getirilmiş koleksiyonlar topluluğudur. Birincil ve ikincil kaynaklardan oluşturulmuş olan Gale Reference Complete tıp, mühendislik, tarih, politika, sosyoloji, felsefe, ekonomi, din ve benzeri birçok bilim dalına yönelik makaleleri, kitapları, arşiv malzemelerini ve haber kaynaklarını bir arada bulabileceğiniz eşsiz bir koleksiyondur.

[Detaylı Bilgi]

Erişim için TIKLAYINIZ

Gale Primary Sources (Gale OneFile) 

Gale platformu uzerinden sahip oldugunuz yuzlerce degisik arsiv koleksiyonuna ve gazete arsivi koleksiyonuna tek bir arayuz ile erisebileceginiz, PDF veya text formatinda indirebileceginiz,  konu, tarih veya kişi bütünlüğüne sadık kalarak araştırmalarınızı yapabileceginiz essiz bir arsiv platformudur.

Erişim için TIKLAYINIZ

Gardening and Horticulture (Gale OneFile) 

100'den fazla dergiden 3,6 milyondan fazla makalenin yanı sıra Delmar'dan Handbook of Flowers (Çiçekler El Kitabı) da dahil olmak üzere 20'den fazla referans başlığı ile her seviyedeki bahçecilik meraklılarına hizmet vermektedir. Yaratıcı bahce tasarımlari, peyzaj mimarları için bilgisayar grafikleri ve cok daha fazlasi…

Erişim için TIKLAYINIZ

GreenFILE (EBSCOHost)

Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker.
[Kullanım Rehberi]  [Dergi Listesi]

GreenFILE

Healthcare Administration Database (Proquest Central) 

Sağlık yönetimi alanını inceleyen araştırmacılar için tasarlanmıştır. Bu yüksek talepli sağlık yönetimi içeriği, hastaneler, sigorta, hukuk, istatistikler, işletme yönetimi, personel yönetimi, etik, sağlık ekonomisi ve kamu sağlığı yönetimi dahil olmak üzere çok çeşitli konularda en güvenilir bilgileri sağlar.

Erişim için TIKLAYINIZ

Health and Medicine (Gale OneFile) 

Özellikle öğrenciler, araştırmacılar ve sağlık profesyonelleri için oluşturulan Health Reference Center Academic, tüm sağlık hizmetleri konuları hakkında güncel bilgileri içeren mükemmel bir kaynaktır. 2.500'den fazla ambargo içermeyen, tam metin süreli yayınlar, referans kitapları, broşürler ve tıbbi prosedürleri ve canlı ameliyatları gösteren yüzlerce video ile Health Reference Center Academic, araştırmacıların sağlıkla ilgili sorularina güncel, bilimsel ve kapsamlı yanıtlar almalarını sağlar.

Erişim için TIKLAYINIZ

Health&Medical Collection (Proquest Central) 

Araştırmacılar, öğrenciler, öğretim üyeleri ve sağlık profesyonelleri için kapsamlı bir tıbbi bilgi kaynağıdır. Health & Medical Collection, Tıbbi Veritabanında bulunan klinik araştırma başlıklarını içermektedir.

3.600'den fazla yayın, 3.000'in üzerinde tam metin içermektedir. 910'undan fazlası MEDLINE® endekslemesini içerir.

Erişim için TIKLAYINIZ

HiperKitap  

Türkiye’nin ilk ve tek Türkçe e-kitap veri tabanıdır. Türkçe içerikli "Türkiye'nin ilk çevrimiçi kütüphanesi" olan HiperKitap’ta; tarihten edebiyata, matematikten felsefeye, sanattan mühendisliğe birçok konu başlığı altında 300’den fazla yayınevinin 19.000’den fazla e-kitabı bulunmaktadır.

[Detaylı Bilgi]

Erişim için TIKLAYINIZ

Hospitality and Tourism (Gale OneFile) 

Turizmin kültürel ve ekonomik yönlerini içeren konuları kapsayan bilimsel dergilere, magazinlere ve ticari yayınlara erişim sağlar.

Erişim için TIKLAYINIZ

 

IEEEXPLORE/ IEL

Elektrik elektronik mühendisliği, bilgisayar bilimleri, uygulamalı fizik ve biyomedikal/biyoteknoloji alanlarında IEEE'nin 122 dergisi, IEE'nin 21 dergisi ve toplamda 7170 konferansın, 1988 yılından itibaren tüm içeriğine tam metin olarak erişim sağlar.
[Kullanım Rehberi]
   [Dergi Listesi]

IEEEXPLORE/ IEL

İdealOnline Süreli Yayın 

Popüler ve Akademik Süreli Yayınları bir platform altında toplayan, kapsamlı bilgiye Türkçe kaynaklarda da ulaşılmasını sağlayan ve bunları okuyucuların hizmetine sunan veri tabanıdır. İdealonline içerisinde Türk Dünyasının önde gelen dergileri de yer almaktadır. 
[Detaylı Bilgi]
 

Erişim için TIKLAYINIZ

Incites Benchmarking & Analytics 

Araştırma girdi ve çıktılarının ölçümü, güncel trendlerin takibi ve makalelerin, dergilerin, kurumların, kişilerin ve bölgelerin karşılaştırılması imkanını sunan,bütünleşik web tabanlı tek akademik platformdur. Yeni nesil InCitesWeb of Science’ dan sağlanan sektörün en güvenilir içerik ve ispatlanmış atıf ölçütlerini kullanmaktadır.   

[Online Türkçe Tanıtım ve Kullanım Sunumu]

Erişim için TIKLAYINIZ

Information Science (Gale OneFile)

kataloglama, koleksiyon gelistirme, erisim, işletme bilgileri ve diğerleri dahil olmak üzere bilgi ve teknolojiyi yönetme ve korumanın tüm yönlerini kapsayan periyodik içeriğe erişim sağlar.

Erişim için TIKLAYINIZ

 

IGI Global InfoSci 

IGI Global yayınevince 2000-2019 tarihleri arasında basılmış 4500+ bilimsel e-kitap ve 185+ akademik dergiye tam metin erişime sağlar. İktisadi-İdari Bilimler, Mühendislik, İletişim, Sağlık Bilimleri, Tıp, Turizm, Fen-Edebiyat, Eğitim, Hemşirelik konularında dergiler ve kitaplar Web of Science, Scopus, Compendex gibi prestijli endekslerde dizinlenmiştir.

Erişim için TIKLAYINIZ

[Detaylı Bilgi-Kitap]    [Detaylı Bilgi- Dergi]

Institute of Physics (IOP)

Fizik, Biomedikal Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Elektrik, Makina ve Bilgisayar Mühendisliği konularını kapsamaktadır.
[Kullanım Rehberi]
   [Dergi Listesi]

Erişim için TIKLAYINIZ

iThenticate intihal Programı

iThenticate sadece akademik çalışmalardaki intihalleri tespit etmek amacıyla TÜBiTAK ULAKBiM tarafından üniversitemiz erişimine açılmıştır. Sistem; tez, ödev vb. çalışmalar için kullanılmamalıdır. Önemli: iThenticate Firması ile Ulakbim arasında imzalanan sözleşme gereği kullanıcı hesabı açılabilmesi için asgari Doktora derecesine sahibi olunması gerekmektedir. Programı kullanmak isteyen Akademisyenlerimizin erişim tanımlamaları için; leman.kozakci@ege.edu.tr adresine "ünvan, bölüm, ad, soyad, telefon ve elektronik posta" adreslerini bildirmeleri gerekmektedir.
[Kullanım Rehberi]
    

iThenticate intihal Programı

Journal Citation Reports - JCR 

Eleştirel ve atıf verilerine dayalı dünyanın önde gelen dergilerini değerlendirmek için tarafsız, sistematik ve objektif araçlar sunan, ölçülebilir istatistiki bilgiler içeren kapsamlı bir veritabanıdır. Incites platformunun da bir parçası olan JCR, makalelerin atıf yaptığı referansları derler, araştırma etkinliğini ve dergi ve kategori düzeyindeki etkisini ölçmeye yardımcı olur, atıf yapılan ve atıfta bulunulan dergiler arasındaki ilişkiyi gösterir.

[Online Türkçe Tanıtım ve Kullanım Sunumu]

Erişim için TIKLAYINIZ

JOVE - Journal of Visualized Experiments 

JoVE, makalelerin video ortamına aktarıldığı ve görsel olarak açıklandığı dünyanın ilk ve tek hakem heyetli video veri tabanıdır. Makaleler, Pub/Medline, Scifinder, Web of Science ve Scopus tarafından indexlenmistir ve dünyada impact faktoru olan tek video veri tabanıdır. Abonelik kapsamında şu paketlere erişim sağlayabilirsiniz: Biology, Bioengineering, Medicine, Neuroscience, Chemistry.                                                                                                                                      Erişim için TIKLAYINIZ

JSTOR

Antropoloji, Arkeoloji, Ekoloji, Amerika ve Afrika çalışmaları, Asya çalışmaları, Bitki Bilimi,işletme, Orta Doğu Çalışmaları, Ekonomi, Maliye, Eğitim, Fen Bilimleri, Tarih Bilimi, Dil, Edebiyat, Latin Amerika Çalışmaları, Felsefe, Siyaset Bilimleri, Nüfus Etüdleri, Sosyoloji, Coğrafya,istatistik ve Matematik gibi konularda 353 hakemli dergiyi kapsamaktadır.
[Kullanım Rehberi]
   [Dergi Listesi]

JSTOR

LWW Total Access Collection (OVID)

Tıp konusundaki 209 adet dergiye tam metin erişim sağlar.
[Kullanım Rehberi]
   [Dergi Listesi]

LWW Total Access Collection (OVID)

Leadership and Management  (Gale OneFile) 

Oğrenme bozuklukları, standartlaştırılmış testler, evde eğitim ve daha pek çok konuda çeşitli konuları kapsayan içeriklere erişim sağlar. Günlük olarak güncellenen bu kütüphane kaynağı araştırmacılar veya mesleki gelişim ile ilgilenen herhangi bir profesyonel eğitimci için yararlıdır.

Erişim için TIKLAYINIZ

Linguistics Database (Proquest Central)

Dilbilim ve Dil Davranış Özetleri alnında birçok başlık dahil olmak üzere, dilbilimdeki tam metin dergileri ve diğer kaynakları içermektedir. phonetics, phonology, morphology, syntax and semantics gibi dil çalışmalarının tüm yönlerini kapsamaktadır.

Erişim için TIKLAYINIZ

Literature Criticism Online (Gale OneFile) 

Gale`in odullu bir edebiyat veritabanidir. Cevrimci olarak Edebi incelemelerin en büyük, en kapsamlı derlemesidir. Literature Criticism Online serisi, yazarlar ve edebiyatın tüm alanlarındaki çalışmaları hakkında çeşitli modern ve tarihsel görüşleri temsil eder.

Erişim için TIKLAYINIZ

MasterFILE Complete (EBSCOHost)

Dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır. 1922'ye kadar uzanan içeriğinde 2,400'den fazla tam metin dergiye ek olarak, 850'nin üzerinde referans kitabı, 73,000'i aşkın birincil kaynak dökümanı ve 1.4 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır

MasterFILE Complete

Materials Science & Engineering Database (Proquest Central) 

1962'den günümüze kadar içerik barındıran veritabanı, metaller, polimerler, seramikler, kompozitler ve biyomateryaller ve korozyon, kalıplama ve döküm, arıtma, geri dönüşüm, test, son işlem, kaynak, ve şekillendirme gibi konuları kapsamaktadır.

Erişim için TIKLAYINIZ

MathsciNet

Matematik ve matematiğin uygulama alanları olan Mühendislik, Fizik, Bilgisayar gibi konularda tüm dünyada yayınlanmakta olan makalelerin özet değerlendirmelerini içermektedir.
[Kullanım Rehberi]
   [Dergi Listesi]

MathsciNet

MEDLINE

Tıp ve sağlık bilimleri alanındaki temel danışma kaynağıdır.
[Kullanım Rehberi]
   [Dergi Listesi]

MEDLINE

MethodsNow

Kimyasal Analiz Yöntemlerini araştırmak ve kıyaslamak için kullanılan en geniş kaynaktır. MethodsNow programında, analitik ve sentetik yöntemlerin adım adım yönergeleri bulunmaktadır.
[Kullanım Rehberi]
   [Dergi Listesi]

MethodsNow

Mendeley

Mendeley sizlerin araştırmalarınızı düzenlemenize diğer akademisyenlerle çevrimiçi işbirliği yapmanıza ve son araştırmaları keşfetmenize yardımcı olabilen akademik sosyal bir ağ ve ücretsiz bir referans düzenleme aracıdır.
[Kullanım Rehberi]
  [Kurumsal Sürüm]

Erişim için TIKLAYINIZ

MicroMedex- Poisindex

1974 yılında Amerikan Zehir Danışma Merkezi tarafından kurulmuş olup bugün Truven Health Analytics tarafından sunulmakta olan "ilaç, zehir, hastalık, teşhis ve tedavi konularında kanıta dayalı ve kapsamlı veri kaynaklarını içeren bilgi bankalarından oluşmaktadır.
[Kullanım Rehberi]
   [Dergi Listesi]

MicroMedex

Middle East&Africa Database (Proquest Central)

Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde akademik yayın kuruluşları ve eğitim kurumları tarafından yayınlanan tam metin akademik dergilere erişim sağlamaktadır. 320'den fazla akademik, güncel, tam metinli dergi içeriyor. İşletme, bilim, teknoloji, mühendislik, sosyal bilimler, eğitim ve beşeri bilimler de dahil olmak üzere başlıca konu başlıklarını kapsamaktadır.

Erişim için TIKLAYINIZ

Nature

Nature Publishing Group a ait, Biyoteknoloji, Diş Hekimliği, Eczacılık, Ekoloji, Fizik, Ümunoloji, Kanser, Kimya, Malzeme Bilimi, Mikrobiyoloji, Yer Bilimleri konularında dergileri içerir.
[Kullanım Rehberi]
   [Dergi Listesi]

Nature

Newspaper Source Plus (EBSCOHost)

Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir.

[Kullanım Rehberi]    [Dergi Listesi]

Newspaper Source Plus

 

Nineteenth Century Collections Online: British Theatre, Music and Literature (Gale) 

Kraliyet Filarmoni Topluluğu müzik el yazmaları, Drury Lane tiyatro arşivleri gibi benzersiz koleksiyonların dijitalize edildiği  bu koleksiyonda Viktorya çağı pouler kültürü, sokak edebiyatı, İngiliz drama eserleri, sosyal tarih ve boyalı basın koleksiyonları arasında keyifli bir araştırma yolculuğu sizleri bekliyor.

1 milyon sayfa dergi, kitap, broşür, el yazması icerir.

Erişim için TIKLAYINIZ

Nursing & Allied Health Database (Proquest Central) 

Hemşirelik alanında öncü dergilerin yanı sıra videolar, tezler, elektronik kitaplar ve çalışma yöntemleri gibi birçok yayın türü içermektedir. kullanıcılara hemşirelik, sağlık, alternatif ve tamamlayıcı tıp ve daha fazlasını kapsayan güvenilir sağlık bilgileri sağlar.

1.050'den fazla tam metin başlığa ve 1.200'den fazla özet bilgiye erişim sağlar.

Erişim için TIKLAYINIZ

Open Dissertations  (EBSCOHost) 

1,200,000’den fazla doktora tezini tam metin olarak içerir.

Open Dissertations, 1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş yaklaşık 100,000 doktora tezine erişim sunmaktaydı. Daha sonra geliştirilen bu kaynak şu anda 1902’den günümüze kadar uzanan 1,200,000’den fazla doktora tezi içerir. Open Dissertations, orijinal basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı taraması yapılabilir.

Erişim için TIKLAYINIZ

Oxford University Press Online Journals

Sanat, beşeri bilimler, biyokimya, moleküler biyoloji, ekoloji, iletişim, bilgisayar, mühendislik, genetik, ekonomi, işletme, ziraat, sağlık, tarih, dil, edebiyat, hukuk, matematik, istatistik, tıp, diş hekimliği, müzik, felsefe, siyasetbilim, din, psikoloji ve sosyoloji konularında yaklaşık 196 dergiye tam metin erişim sağlamaktadır.

[Kullanım Rehberi]    [Dergi Listesi]

Oxford University Press Online Journals

PNAS, Proceedings of The National Academy of Sciences of the United States of America

PNAS'te kapsam biyolojik, fiziksel ve sosyal bilimleri içerir. 1914 yılında kurulmasından bu yana PNAS, akademik alanda en son gelişmeleri yansıtan araştırma raporları, yorumlar, eleştiriler, görüş açıları, konferans makaleleri ve faaliyetleri yayınlamaktadır. The National Academy yaklaşık olarak 2.100 üyeden ve 198 tanesi Nobel Adayı olan 385 yabancı üyeden oluşmaktadır.

[Kullanım Rehberi]    [Dergi Listesi]

PNAS, Proceedings of The National Academy of Sciences of the United States of America

Political Science Database (Proquest Central) 

Politika bilimi ve uluslararası ilişkilere yönelik 460 önemli yayına erişim imkanı tanır. Bu koleksiyon Worldwide Political Science Abstracts indekslenmiş 430 yayının tam metnini içermektedir. 

Erişim için TIKLAYINIZ

Pop Culture Studies (Gale OneFile) 

Popüler kültürü hem analiz eden, hem de katkıda bulunan bilimsel dergilere ve magazinlere erişim sağlar. Veri tabanı, sosyal bilimler, tarih, sanat veya liberal sanat derslerinde araştırmacılar için faydalı bilgiler sunar.

Erişim için TIKLAYINIZ

Proquest Central 

175’ten fazla çeşitli konu içeriği sunar. ProQuest’in en çok kullanılan 47 veri tabanını içermektedir. ProQuest Central binlerce bilimsel dergiden milyonlarca tam metin makaleye erişimi sağlamasının yanı sıra diğer bütünleşik kaynaklarda yer almayan bilgilere de erişimi sağlamaktadır;

• İşletme, Psikoloji, Fizik, Sağlık ve Eğitim daha birçok alanda 100.000'den fazla tam metin erişimi vardır.

Erişim için TIKLAYINIZ

ProQuest Dissertations & Theses Global

Disiplinlerarası birçok konuda dünyada yapılmış 4 milyondan fazla teze tam metin ve bibliyografik erişim olanağı sağlamaktadır.
[Kullanım Rehberi]
   

ProQuest Dissertations & Theses Global

Psychology (Gale OneFile) 

Psikoloji alaninda  anormal, biyolojik, bilişsel, karşılaştırmalı, gelişimsel, kişilik, niceliksel, sosyal ve uygulamalı psikolojinin tüm alanlarında araştırmayı destekler.

Erişim için TIKLAYINIZ

Psychology Database (Proquest Central) 

Tezlerin ve eğitim videolarının da dahil olduğu çeşitli içerik kaynakları ile önde gelen psikoloji ve psikosomatik yayınlardan  tam metin içeriklere sahiptir.Klinik ve sosyal psikolojiye ek olarak, aynı zamanda genetik, işletme ve ekonomi psikolojisi, iletişim, kriminoloji, bağımlılık, nöroloji, sosyal refah ve daha fazlası dahil olmak üzere ilgili konu başlıklara da erişim sağlamaktadır.

Erişim için TIKLAYINIZ

Public Health Database (Proquest Central) 

Öğrenciler, öğretmenler, araştırmacılar ve profesyoneller için halk sağlığı konusunda içerik sunmaktadır. 500'den fazla bilimsel dergi de dahil olmak üzere  700'den fazlası tam metin olan 900'den fazla halk sağlığı hakkında literatüre erişimi sağlar. Dergiler, tezler, videolar, haberler, ticari yayınlar, raporlar ve daha fazlası ile, veritabanı sosyal bilimlerden işletmelere biyolojik bilimlere kadar geniş bir yelpazede farklı disiplinleri kapsar.

Erişim için TIKLAYINIZ

PubSpace (Açık Erişim)

Veritabanı Kapsamında, NASA tarafından finanse edilmiş, 939 yayın mevcuttur, Yeni yayınlar eklenmeye devam etmektedir.

PubSpace (Açık Erişim)

Regional Business News (EBSCOHost)

iş dünyası ile ilgili yaklaşık 100 A.B.D ve Kanada yerel yayınını tam metin olarak içermektedir.
[Kullanım Rehberi]
   [Dergi Listesi]

Regional Business News

Religion and Philosophy (Gale OneFile) 

Sosyal konular ve teolojik yaklaşımlari cok çeşitli felsefe ve dinler arasındaki konuları kapsayan kapsamlı bir periyodik içerik koleksiyonunu keşfedin. Araştırmacılar, dinin edebiyat, sanat ve dil dahil olmak üzere tarih boyunca kültür üzerindeki etkisi hakkında değerli bilgiler edinecekler.

Erişim için TIKLAYINIZ

Royal Society of Chemistry

Royal Society of Chemistry tarafından yayınlanan kimya konusundaki yayınları kapsamaktadır.
[Kullanım Rehberi]
   [Dergi Listesi]

Royal Society of Chemistry

Rosetta Stone

Dünyanın en çok tercih edilen online dil eğitim aracıdır. 30 dil içerir. Ayrıca, mobil uygulama ile de kullanılabilmektedir.

Mobil Kullanım rehberi için tıklayınız.

Bilgisayardan giriş kılavuzu için tıklayınız.

Rosetta Stone

Sage

Sosyal ve beceri bilimler ile yaşam bilimleri alanlarındaki 483 adet dergiye tam metin erişim sağlanır.
[Kullanım Rehberi]
   [Dergi Listesi]

Sage

Scopus

Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı, izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en büyük makale özü ve atıf veritabanıdır.
[Kullanım Rehberi]
   [Dergi Listesi]

Scopus

Science Database (Proquest Central) 

ProQuest Science Journals 1986’dan günümüze yayınlanmış 1.600’ün üzerinde yayın içermektedir ve bu yayınların 7,3 milyon tam metin olarak yer almaktadır. Kullanıcılar tam metin formatta tüm şemalar, grafikler, tablolar, fotoğraflar ve diğer grafiksel elementlere ulaşabilmektedirler. 

Erişim için TIKLAYINIZ

ScienceDirect

1997 den günümüze; Ziraat, Biyoloji, Sanat, Beşeri Bilimler, Mühendislik, iktisadi-idari Bilimler, Teknoloji, Çevre Bilimleri, Tıp, Fen Bilimleri, Eczacılık, Astronomi, Sosyal Bilimler, Zooloji, Yer Bilimleri konularında 1448 dergiye "tam metin" erişim sağlar.
[Kullanım Rehberi]
   [Dergi Listesi]

ScienceDirect

SciFinder

Chemical Abstract ın online versiyonudur. Kimya ve kimya ile ilgili bilim dallarında dünyadaki en geniş veritabanıdır.
[Kayıt Ol]
    

SciFinder

Sobiad Atıf Dizini 

Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanında yayınlanan 1.171 derginin tam metinlerinin indekslendiği ve atıflarının bulunduğu bir veri tabanıdır. Aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu yerli bir indekstir.
[Detaylı Bilgi]  
[Kampüs Dışı Erişim]

Erişim için TIKLAYINIZ

Social Science Database (Proquest Central)

Sosyal bilimler alanında çeşitli bilimsel dergilere erişim sağlayan eşsiz bir kaynaktır. Veri tabanı 1.000’nin üzerinde yayın içermekte ve bu yayınların yaklaşık 700 adedi tam metin olarak yer almaktadır.

Erişim için TIKLAYINIZ

Sociology  Database (Proquest Central)

Sosyoloji ve sosyal hizmet alanında 310’dan fazla derginin tam metinlerine erişim imkanı tanır. Sosyal politika, sosyal bakım, sosyal hizmetler, sosyal antropoloji, toplumsal cinsiyet çalışmaları, gerontoloji, sosyal psikoloji ve nüfus çalışmaları gibi alanlardan ilgili başlıkları da içeren uluslararası sosyoloji ve sosyal çalışma literatürünü kapsamaktadır.

Erişim için TIKLAYINIZ

SpringerLINK

Springer yayınevi tarafından yayınlanan çeşitli konulardaki 1280 adet dergiye ve 10.000 kitaba tam metin erişim sağlanır.
[Kullanım Rehberi]
   [Dergi Listesi]

SpringerLINK

SPORTDiscus with Full Text

Spor ve spor hekimligi dergilerine yonelik en kapsamli tam metin kaynagidir.
[Kullanım Rehberi]
   [Dergi Listesi]

SPORTDiscus with Full Text

Taylor & Francis Online Journals

Taylor & Francis yayınevi tarafından yayınlanan; 743 Sosyal ve Beşeri Bilimler; 405 Fen Bilimleri, Teknoloji ve Tıp alanı olmak üzere toplam 1148 elektronik dergiye 1997 yılından günümüze tam metin erişim sağlanmıştır.
[Kullanım Rehberi]
   [Dergi Listesi]

Taylor & Francis Online Journals

Telecommunications Database (Proquest Central) 

Endüstri ve telekomünikasyon alanında 140 yayına erişim sağlamaktadır. Bu yayın 115 tanesi tam metin olarak yer almaktadır.

Erişim için TIKLAYINIZ

The Belt and Road Initiative Reference Source (EBSCOHost)

 

“Bir Kuşak, Bir Yol” çalışmalarını destekleyen bu eşsiz, tam metin veri tabanı, onlarca ülkede yayınlanmış binlerce akademik dergi içerir. Türkiye, Çin, Romanya, Rusya Federasyonu, Çekya, Pakistan, İran, Litvanya ve İpek Yolu ile bağlantılı tüm ülkelerin dergilerinden derlenen bu kaynağın kapsadığı konulardan bazıları şunlardır; Bilim, coğrafya, çevre, ekonomi ve finans, hukuk, internet ve telekominikasyon, inşaat mühendisliği, lojistik, mimarlık, siyaset, sürdürülebilir gelişim, tarım, teknoloji, ticaret, yapılar, v.s. “Bir Kuşak, Bir Yol” girişiminde görev alan araştırmacılara yardımcı olan bu kaynak, girişimin başarı ile tamamlanmasına katkı sağlar.

 

Erişim için TIKLAYINIZ

TR Dizin (EBSCOHost)

TR Dizin, araştırmacıların Türkçe bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini etkinleştirmek amacıyla, ULAKBİM tarafından oluşturulmuştur.

TR Dizin’in kapsamını oluşturan ulusal bilimsel dergiler, ULAKBİM TR Dizin uzmanları ile ilgili konu alanlarındaki uzman ve akademisyenlerden oluşan komiteler tarafından Dergi Değerlendirme Kriterlerine bağlı olarak seçilmektedir.

ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan TR Dizin; Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler temel konularında, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Temel Bilimler, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Sosyal ve Beşeri Bilimler alt konu alanlarında dergilerden oluşmaktadır.

Erişim için TIKLAYINIZ

Turnitin

Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği Lisansüstü Eğitim-Öğretim Program Açılması ve Yürütülmesine Dair ilkelerin D1 maddesi uyarınca, Tez Savunma Sınavından Önce Tez Orijinallik Raporunun enstitüye ve savunma jüri üyelerine iletilmesi gerekmektedir. Tez Orijinallik Raporu, öğrencinin danışmanı tarafından alınacaktır. Tez çalışmasını tamamlayan öğrencilerimizin konu ile ilgili olarak Danışmanlarıyla iletişim kurması gerekmektedir.
Turnitin

Turkey Database (Proquest Central)

Türkiye Veri Tabanı, Türkiye'de akademik yayın yapan kuruluşlar ve eğitim kurumları tarafından yerel olarak yayınlanan tam metin akademik dergileri içermektedir. İş, bilim, teknoloji, tıp, sosyal bilimler, siyaset bilimi ve beşeri bilimler gibi temel konu alanları temsil edilmektedir.

Erişim için TIKLAYINIZ

Türkiye Atıf Dizini

Türkiye Atıf Dizini, Türkiye'de Sağlık Bilimleri alanında yayımlanan 390 Türk dergisinin birbirlerine atıf yapmalarını ve ulusal atıf sayımızı yüksek seviyelere taşınmasını sağlamaktadır.

Türkiye Atıf Dizini

ULAKBiM Veritabanları

ULAKBiM de, 1990 ların başından bu yana çeşitli konu alanlarında Türkçe veri tabanları üretilmektedir. Türkçe veri tabanları, bir yandan akademisyenlerin Türkçe bilimsel süreli yayınlarda çıkan makaleleri tek bir arayüzden hızlı bir şekilde tarayabilmelerini mümkün kılmakta, diğer yandan ise yayın niteliğinin yükselmesine katkı sağlamaktadır.
ULAKBiM Veritabanları

UpToDate

UpToDate; sağlık kuruluşlarının elde ettikleri sonuçları geliştirdiği kanıtlanmış, güvenilen bir klinik karar destek kaynağıdır. Bu kuvvetli kanıta dayalı içerik; şimdi UpToDate Anywhere lisansi ile klinisyenler için ev, ofis ya da hasta başında kullanabilecek şekilde erişim kapsamındadır. Kişisel kayıt oluşturarak Uptodate'e her zaman, her yerde erişebilirsiniz.

[Mobil Uzaktan Erişim Kayıt Kılavuzu]  [Mobil Kayıt Linki]

Erişim için TIKLAYINIZ

U.S. History (Gale OneFile) 

ABD Tarihi, hem genc tarihçiler hem de ileri düzey akademik araştırmacılar için faydalı olan bilimsel dergilere ve magazinlere erişim sağlar. Veritabanı, ABD tarihindeki olayların dengeli bir şekilde karşılastirmasını ve bu alanda yapılan bilimsel çalışmaları sunmaktadır.

Erişim için TIKLAYINIZ

War and Terrorism (Gale OneFile) 

War and Terrorism ; Teror faaliyetleri, çatışmalar, nedenleri, etkileri ve küresel ölçekte nasıl algılandıkları hakkında fikir veren tam metin bir veritabanidir.

Erişim için TIKLAYINIZ

Web of Science

Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sanat ve insan Bilimlerini konu alan dergileri ve konferans bildirilerini düzenli olarak tarayarak araştırma alanınızla en ilgili ve prestijli yayınlara ulaşmanızı sağlar.
[Kullanım Rehberi]
  

Web of Science

 

Vidobu 

Kişisel Gelişim, Mesleki Gelişim, Bilişim Teknolojileri ve Hobi Eğitimleri konusunda ihtiyaç duyulan tüm bilgileri, alanında uzman eğitmenler ile tamamen Türkçe içerikler ile sağlayan online video eğitim platformudur. 12.000’den fazla eğitim videosu ile Türkiye’nin en geniş online video eğitim kütüphanesi olan Vidobu, her ay yeni eklenen en güncel eğitim videolarıyla da her geçen gün kütüphanesini genişletmektedir.
Erişim için TIKLAYINIZ

 

Wiley Interscience

iş idaresi, finans, yönetim, kimya, bilgisayar bilimleri, yerbilim, ziraat, eğitim, mühendislik, hukuk, yaşam ve sağlık bilimleri, matematik, istatistik, fizik ve psikoloji konularında 1234 adet dergiye geriye dönük arşivleriyle beraber tam metin erişim sağlanmaktadır.
[Kullanım Rehberi]
   [Dergi Listesi]

Wiley Interscience

World Bank

Küresel ekonomi ile ilgili en önemli bilgi kaynaklarından biridir. WDI Çevrimiiçi veritabanı 220 Ülkeye ait, 1960-2005 yıllarını kapsayan 593 kalkınma göstergesine dayalı istatistiksel bilgiler verir.
[Kullanım Rehberi]
   [Dergi Listesi]

World Bank

World eBook Library 

World eBook Library akademik araştırmalara yardımcı elektronik kitap ve elektronik belgelerin sunulduğu dünyanın en büyük elektronik kütüphanelerinden biridir. 4,000.000’den fazla akademik belgeye tam metin erişim sağlar.
[Kullanım Rehberi]
    

World eBook Library

World History (Gale OneFile) 

Dünya tarihindeki olayların dengeli bir şekilde karşılanması ve bu alanda yapılan bilimsel çalışmalar yer almaktadır.

Erişim için TIKLAYINIZ

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ